Op woensdag 20 juni vindt de kick-off plaats van ‘STOEMP, goed eten voor iedereen’, met onder meer kook- en tuiniersworkshops, ...

Op woensdag 20 juni 2018 vindt in de voormalige UCO-fabriek in de Bloemekenswijk de kick-off plaats van ‘STOEMP, goed eten voor iedereen’, met onder meer kook- en tuiniersworkshops, kinderanimatie en een zomerbar. Facebook-kok en foodvlogger Loïc Van Impe maakt een lekker STOEMP-gerecht voor alle aanwezigen. STOEMP is een samenwerking tussen de Stad Gent, het OCMW Gent en tal van middenveldorganisaties, die willen aantonen dat goed eten een basisrecht is voor elke Gentenaar. 'Goed eten' staat voor voldoende, lekker, gezond, duurzaam en eerlijk eten, dat bovendien betaalbaar is en toegankelijk voor iedereen.

Goed eten, een basisrecht voor elke Gentenaar

STOEMP kadert binnen de voedselstrategie Gent en Garde en wil focussen op betere toegang tot duurzame, gezonde en betaalbare voeding. STOEMP is uitgegroeid tot een breed netwerk van actoren die vinden dat goed eten een basisrecht is voor elke Gentenaar.

Tine Heyse, schepen van Leefmilieu, Klimaat, Energie en Noord-Zuid

Lege boterhammendozen, overconsumptie van energiedranken bij kinderen en jongeren, en de stijgende vraag naar voedselhulp tonen aan dat goed eten als basisrecht voor elke Gentenaar geen evidentie is. Voor mensen die het financieel en sociaal moeilijk hebben, is de uitdaging het grootst. Zij ondervinden nog meer de gevolgen van een ongezonde levensstijl en leven minder lang in goede gezondheid.

Ongezonde eetgewoontes leiden tot overgewicht, diabetes en hart- en vaatziekten en verminderen de levensverwachting. Met STOEMP stimuleren we nieuwe initiatieven rond toegankelijke en gezonde voeding voor alle Gentenaars, met een bijzondere focus op de meest kwetsbaren.

Resul Tapmaz, schepen van Welzijn, Gelijke kansen, Gezondheid en Sport

STOEMP-feest op woensdag 20 juni in de Bloemekenswijk

Op woensdag 20 juni 2018 is iedereen welkom vanaf 15u bij de moestuinen van UCO Eté/Den Hof voor de kick-off van STOEMP. Er wordt een uitgebreid programma voorzien met kook- en tuiniersworkshops, kinderanimatie en een zomerbar. De populaire Facebook-chef Loïc Van Impe deelt er ter plekke een heerlijk gezonde Gentse stoemp uit. Gratis en voor iedereen.

Lees meer over het STOEMP-feest

Goed eten initiatieven

Er zijn in Gent al heel wat initiatieven rond duurzame, gezonde en betaalbare voeding:

  • Foodsavers Gent dat voedseloverschotten herverdeelt naar de sociale restaurants en armoedeverenigingen,
  • de 9 boerenmarkten waar men terecht kan voor betaalbare kraakverse seizoensgroenten en lokale voedingsproducten recht van bij de producent,
  • burgerinitiatieven zoals buurtkeukens waar iedereen mag aanschuiven voor een betaalbare maaltijd,
  • kookworkshops zoals ‘Koken met Kansen’ en de kook- en praatgroepen rond voeding en opvoeding waar deelnemers samen een warme maaltijd bereiden onder professionele begeleiding.

De afgelopen jaren zagen we heel wat initiatieven binnen onderwijs die inzetten op lekkere, gezonde, betaalbare en duurzame voeding. Zoals de nieuwe warme maaltijden in het stedelijk onderwijs, Vitamike en Burger Boef, de Waterchallenge, gezonde en lekkere vieruurtjes in de buitenschoolse opvang, ... . Met de School Food Council zetten we in op het verspreiden van deze good practices én op de ondersteuning van scholen. Zo organiseren we bij de start van het nieuwe schooljaar een inspiratienamiddag boordevol ideeën over hoe je aan de slag kan met een gezond en duurzaam voedingsbeleid op school.'

Elke Decruynaere, schepen van Onderwijs, Opvoeding en Jeugd

Via het STOEMP-netwerk werken burgers, organisaties en verenigingen nog meer en intenser samen. Foodsavers levert al voedingsproducten aan buurtkeukens en ‘Koken met kansen’, alsook aan organisaties die voedselondersteuning bieden. Vanaf volgend schooljaar worden ook de kook- en praatgroepen rond voeding en opvoeding bevoorraad. Voor een maaltijd bij Soepcafé beslissen buurtbewoners zelf welke bijdrage ze betalen. De opbrengst daarvan gaat dan naar andere initiatieven die projecten rond toegankelijke, gezonde voeding opzetten met aandacht voor jeugdzorg en kansengroepen.

STOEMP draagt ook bij tot andere initiatieven:

  • De Gentse School Food Council : hun ambitie is ervoor te zorgen dat alle Gentse scholen tegen 2021 gezond en duurzaam eten. Scholen krijgen daarbij begeleiding en ondersteuning via School Food Lab, Vitamike, Burger Boef, alsook via intervisie en expertisedeling omtrent warme maaltijden, brooddozen, drankenbeleid en tussendoortjes op school.
  • Diverse vrouwenverenigingen zorgden in verschillende wijken voor een gezond ontbijt bij ontmoetingsmomenten. Tijdens de Ramadan werden bovendien Iftars georganiseerd waar iedereen uit de buurt mee aan tafel kon aanschuiven voor een gezonde maaltijd.
  • Het Vlaams Instituut Gezond Leven ondersteunt de Gentse voedselstrategie Gent en Garde en STOEMP met haar Inherit onderzoeksproject, waarbij ze onder meer de voedselongelijkheid in Gent in kaart helpt brengen.
  • De Gentse wijkgezondheidscentra Botermarkt, De Sleep en Kapellenberg organiseerden in 2017-2018 kook- en praatgroepen rond voeding en opvoeding, geïnspireerd op de Ratatouille-methodiek. Ouders met jonge kinderen en zwangere ouders, kunnen er onder begeleiding van voedings- en opvoedingsexperten, ervaringen uitwisselen. Deze methodiek werd geëvalueerd door het Vlaams Instituut Gezond Leven en zal verder uitgerold worden binnen Gent.
  • De Sportdienst van Stad Gent zet nieuwe acties op rond gezonde voeding voor sportverenigingen en –organisaties. Zo zijn er plannen voor gezonde drankautomaten in stedelijke zwembaden en willen ze sportlesgevers en sportverenigingen overtuigen om drinkwater te gebruiken in plaats van energiedranken tijdens sportsessies.

De kracht van samenwerking

STOEMP is voor mij een hefboom om structureel te werken aan voedselongelijkheid. Met STOEMP maken we de verbinding tussen duurzaam en gezond. We benaderen dit steeds vanuit het principe van toegankelijkheid.'

Anna Buyssens, gezondheidspromotor WGC Brugse poort

STOEMP kadert binnen Gent en Garde, de duurzame voedselstrategie van de Stad en is ontstaan uit een samenwerking met de Dienst Welzijn en Gelijke Kansen, het Onderwijscentrum Gent, de Gentse wijkgezondheidscentra, Logo Gezond+ vzw, OCMW Gent, Bond Moyson, CM Midden Vlaanderen, EVA vzw, Soepcafe Dampkring en het netwerk van sociale restaurants Gent.