De Stad Gent laat verschillende jongeren aan het woord om hun mening te geven over respectvol samenleven in een diverse stad.

Respectvol samenleven in diversiteit is het thema van de campagne “Iedereen anders, allemaal Gent”, die de Stad Gent eind 2017 lanceerde. Jongeren vormen de meest diverse demografische groep in Gent. Naar aanleiding van de Jong & Wijze maand nemen verschillende Gentse jongeren nu het woord over wat hen bindt: hun stad.

Wat maakt jou Gents?

Het Gentse stadsbestuur vroeg aan verschillende jongeren wat het voor hen betekent om jong te zijn in Gent. Hoe ervaren zij Gent en wat maakt hen Gents? In de filmpjes geven de jongeren ook een antwoord op de vraag hoe je respectvol kan omgaan met elkaar in het openbaar.

 

Op www.stad.gent/diversestad vinden leerkrachten, ouders en jeugdwerkers ook heel wat materiaal waarmee ze aan de slag kunnen om thema’s zoals discriminatie, racisme, diversiteit en respect bespreekbaar te maken. Men kan er ook campagnemateriaal bestellen of printen, zoals affiches, postkaarten en placemats.

Jongeren zijn volwaardige spelers in de maatschappij en nemen ook actief deel aan deze maatschappij. Het is dan ook broodnodig dat we rekening houden met hun mening en ideeën over respectvol samenleven in een diverse stad. Ook hun stem moet gehoord worden.

Elke Decruynaere, schepen van Jeugd

Actief werken aan respectvol samenleven

Uit eerder onderzoek, uitgevoerd door de Hogeschool Gent in 2016, rond respectvol samenleven in Gent kwam naar voren dat jongeren respectvol samenleven zien als een gedeelde verantwoordelijkheid waarbij iedereen een rol te spelen heeft. De jongeren hebben ook een mening over hoe je als maatschappij respectvol met elkaar omgaat in een diverse stad.

Elke Gentenaar is anders en verdient respect. De Stad Gent werkt daar actief aan mee met een ambitieus meerjarenplan tegen racisme en discriminatie. Het actieplan uit 2015 gaat verder dan louter informeren en sensibiliseren, ook controle, coaching en handhaving zijn noodzakelijk voor een effectief antidiscriminatiebeleid. Sensibiliseren blijft echter een belangrijk onderdeel van onze aanpak. Jongeren zijn een belangrijke doelgroep, zij hebben de toekomst in handen.

Resul Tapmaz, schepen van Welzijn, Gelijke Kansen, Gezondheid en Sport

Lees meer over het Actieplan Racismebestrijding

De campagne “Iedereen Anders, Allemaal Gent” is een samenwerking van de Dienst Welzijn en Gelijke Kansen en de Jeugddienst van de Stad Gent. Het campagnebeeld is een tekening van de hand van tekenaar Jeroen Van Zwol. De Stad werkte de campagne uit met communicatiebureau 'What’s in a name'. Voor de totstandkoming van de filmpjes werkte de Stad samen met jeugdorganisatie Mediaraven.