Op 19 november gaat het winterplan voor dak- en thuislozen van start. Tot 17 maart 2019 is er meer dagopvang en zijn extra bedden voorzien.

Op 19 november 2018 gaat het Gentse winterplan voor dak- en thuislozen van start. Dit voorziet in extra zorg voor dak- en thuislozen in de winterperiode. Tot 17 maart 2019 is er meer dagopvang en zijn er extra bedden voorzien.

Het OCMW Gent, de Stad Gent en verschillende partners zorgen het hele jaar door voor een zo goed mogelijke hulp- en dienstverlening aan dak- en thuislozen. In de winterperiode wordt steeds een extra aanbod voorzien. Dankzij enkele bijsturingen voorziet het Gentse winterplan nog betere zorg voor dak- en thuislozen.

105 bedden verzekerd

In de winterperiode worden 40 extra bedden ter beschikking gesteld in het Baudelohof (Baudelokaai 2). Die 40 bedden komen bovenop de bestaande capaciteit van 65 nachtopvangbedden die het hele jaar door beschikbaar zijn bij CAW in Nieuwland (40 bedden) en Huize Triest in de Gezondheidsstraat (25 bedden). Dit maakt een totaal van 105 bedden om de winterperiode te overbruggen.

Huize Triest en OCMW Gent zijn tot een vergelijk gekomen in het belang van de dakloze Gentenaars. Op die manier zijn er opnieuw 105 bedden verzekerd voor de winternachtopvang. De versterking van de nachtopvang in de winter kadert binnen ons breder beleid dat dakloosheid tracht tegen te gaan en het hele jaar door ondersteuning tracht te bieden aan mensen in dak- of thuisloosheid.

Rudy Coddens, OCMW-voorzitter

Naast de 105 bedden is er ook een gezinsnachtopvang voorzien met een opvangcapaciteit van vier gezinnen. De gezinsnachtopvang opent om 18 uur de deuren. Bij uitzonderlijke en onvoorziene situaties kan een noodplan worden geactiveerd dat een bijkomende capaciteit van 20 bedden omvat.

Winternachtopvang opent deuren om 20 uur

De nachtopvang voor dak- en thuislozen opent in de winterperiode om 20 uur in de plaats van om 21 uur. Dak- en thuislozen die nood hebben aan een bed kunnen voor een eerste nacht zelf een bed in nachtopvang reserveren via het nummer 0800 62 227. Als ze verder gebruik willen maken van nachtopvang, begeleidt een professionele hulpverlener hen. Gebruikers van de winternachtopvang krijgen ’s avonds een kom soep en de mogelijkheid om zich te douchen. ’s Ochtends is er een ontbijt.

Op deze manier brengen daklozen minder tijd door in de barre weersomstandigheden. Daarom hebben we ook beslist om het winterplan reeds te starten op 19 november in plaats van op 1 december.

Rudy Coddens, OCMW-voorzitter

'Warme Winter' op maat

Bovenop de winternachtopvang is er een netwerk van organisaties actief die opvang overdag, maaltijden, douchemogelijkheden en andere ondersteuning aanbieden. De Dienst Outeachend Werken van de Stad Gent organiseert voor het derde jaar 'Warme Winter', in samenwerking met SIVI vzw, Refu Interim vzw, Enchanté vzw en vzw CAW Oost-Vlaanderen.

Dankzij ‘Warme Winter’ zijn daklozen de klok rond verzekerd van een beschutte, verwarmde plek. Ze kunnen er terecht voor een maaltijd en de hulpverlening staat paraat. We breiden ‘Warme Winter’ dit jaar uit met een aanbod op maat voor zowel kwetsbare gezinnen als alleenstaande daklozen.

Resul Tapmaz, schepen van Welzijn, Gelijke kansen, Sport en Gezondheid

Alleenstaande daklozen kunnen dagelijks terecht in het inloopcentrum in de Pannestraat van 16.30 tot 20.30 uur. Dakloze gezinnen kunnen dagelijks op deze uren terecht in de Wittemolenstraat 89 in Sint-Amandsberg.

Burgers die zelf een steentje willen bijdragen tot ‘warme winter’ kunnen zich aanmelden bij info@enchantevzw.be of via het telefoonnummer 0472 92 61 78. Ook bij Gentinfo (09 210 10 10) kunnen burgers terecht voor meer informatie over verschillende organisaties en initiatieven en over waar nog hulp nodig is.