De Reno was een jaar in Gent. Met behulp van alle diensten, verenigingen, vrijwilligers en buddy's ving De Reno 430 mensen op de vlucht op.

Op zondag 5 maart 2017 sloot de Reno haar deuren als tijdelijk opvangcentrum voor mensen op de vlucht. Na exact een jaar werking is dit het ideale moment om terug te blikken op een succesvolle samenwerking tussen de Stad Gent, het OCMW Gent, G4S en talrijke verenigingen, vrijwilligers en buddy's. Want het initiatief bracht een nieuwe dynamiek op gang, een solidaire troef voor de toekomst.

Reno: een tijdelijke opvang

In de periode tussen maart 2016 en maart 2017 stond de Reno, met een capaciteit voor 250 personen, in voor de opvang van ruim 430 asielzoekers. Na een jaar werking sloot de Reno op 5 maart 2017 echter haar deuren, in het kader van de algemene afbouw van noodopvangplaatsen voor asielzoekers in België. De afbouw is een gevolg van de sterk dalende instroom van asielzoekers in vergelijking met vorig jaar.

Samenwerken loont

De Stad Gent, het OCMW Gent en G4S blikken terug op een succesvolle samenwerking.

Samen hebben we een nieuw en sterk verhaal in de opvang van asielzoekers geschreven. Daarbij was G4S Care een volwaardige partner, die steeds streefde naar een kwaliteitsvolle opvang voor mensen op de vlucht. Vanaf dag een zetten we sterk in op zowel de begeleiding naar werk en taalonderwijs als op het stimuleren van zelfredzaamheid.

Jesse Vrielynck, coördinator van het opvangcentrum

Als Stad en OCMW Gent blijven we - naast Bed, Bad en Brood - vanaf dag een kiezen voor de vierde B van Begeleiding. Dat is van cruciaal belang om nieuwkomers de kans te geven zich in de Gentse samenleving thuis te voelen en zich te integreren.

Rudy Coddens, voorzitter Taskforce Vluchtelingen en voorzitter OCMW Gent

Breed en solidair netwerk, een solidaire troef voor de toekomst

De Stad, OCMW Gent en G4S verzamelden een breed netwerk van sociale organisaties, scholen, bedrijven, vrijwilligers en buddy's, die actief meehielpen bij de opvang en begeleiding van mensen op de vlucht.

Ik uit mijn oprechte dank en waardering aan heel veel mensen voor hun solidaire inzet en fijne samenwerking. Zij hebben voor vele bewoners van het ponton hét verschil gemaakt.

Jesse Vrielynck, coördinator van het opvangcentrum

De komst van het ponton De Reno heeft, onder de vleugels van de Taskforce Vluchtelingen, geleid tot een nieuwe dynamiek tussen stads- en OCMW-diensten, verenigingen, scholen, bedrijven en talrijke vrijwilligers.

Dit vernieuwende samenwerkingsmodel willen we verder zetten en uitbreiden. Niet alleen voor asielzoekers in de andere opvanginitiatieven en voor de erkende vluchtelingen die in Gent wonen, maar ook voor alle andere maatschappelijke kwetsbare doelgroepen in Gent.

Rudy Coddens, Voorzitter Taskforce Vluchtelingen en voorzitter van het OCMW Gent