Jaarlijks zien we een toename van geleverde inspanningen op vlak van toegankelijkheid met dit jaar 10 integraal toegankelijke activiteiten.

De Gentse Feesten zijn voor iedereen toegankelijk: ouderen met een buggy of personen met een beperking, … Elk jaar zien we een toename van de geleverde inspanningen op vlak van toegankelijkheid dankzij een intensieve samenwerking tussen de verschillende stadsdiensten, de toegankelijkheidsambtenaar, gespecialiseerde partners en de organisatoren van de feestkernen. De Stad Gent voorziet deze editie ook een aanbod van tien integraal toegankelijke activiteiten voor personen met een beperking.

Elk jaar zien we een toename van de geleverde inspanningen op vlak van toegankelijkheid. Het gaat onder meer om de inrichting van het openbaar domein met bijvoorbeeld hellende vlakken en publiekspodia, persoonlijke assistentie, rolvriendelijke routes, een meldpunt toegankelijkheid, een toegankelijk infopunt, aangepast vervoer en parkeergelegenheid voor personen met een beperking.

De Stad Gent voorziet deze editie voor het eerst tien integraal toegankelijke activiteiten voor personen met een beperking. Het aanbod is gevarieerd, met onder meer themawandelingen, een boottocht, theater en circus. Om de toegankelijkheid van de activiteiten te realiseren biedt de Stad Gent verschillende hulpmiddelen aan: tolken Vlaamse gebarentaal, een tourguide, ringleiding, persoonlijke assistentie, audiobeschrijving.

Dankzij de goede samenwerking tussen de stadsdiensten en de organisatoren worden de Gentse Feesten elk jaar vlotter toegankelijk voor personen met een beperking. Er is nog veel marge voor verbetering maar we merken dat de gevoeligheid voor het thema is toegenomen, mede dankzij het goede werk van de toegankelijkheidsambtenaar van de Stad Gent.

Resul Tapmaz, schepen van Gelijke Kansen, Gezondheid en Sport 

Samen werken aan verbeterde toegankelijkheid

Inrichting van het openbaar domein

De inplantingsplannen van de pleinen worden op voorhand eerst op plan gescreend door de toegankelijkheidsambtenaar, die pijnpunten en tips meegeeft. Na de theorie volgt de praktijk; tijdens de feesten zelf bezoekt de Klankbordgroep Integrale Toegankelijkheid de pleinen en adviseert verbeterpunten.

Meldpunt toegankelijkheid en toegankelijk infopunt

Via toegankelijkheid@stad.gent kunnen bezoekers - gedurende de Gentse Feesten - knelpunten, vragen en opmerkingen doorgeven. Deze meldingen worden besproken op het dagelijks overlegcomité met alle betrokken stadsdiensten en organisatoren. De Stad Gent voorziet in het hart van de feestenzone een toegankelijk infopunt op de Botermarkt.

Rolroute On Wheels

Voor het tweede jaar op rij wordt een rolroute aangeboden via de app On Wheels. De route mijdt hindernissen voor personen met een verminderde mobiliteit.

Persoonlijke assistentie

Voor personen met een beperking is er ook dit jaar opnieuw de mogelijkheid om gratis assistentie te vragen om de Gentse Feesten te bezoeken. Hiervoor wordt samengewerkt met Inter.

Aangepast vervoer, sanitair en parkeerplaatsen

Vzw Mobar zorgt terug voor het vrijwilligersvervoer en in samenwerking met Taxi Hendriks voor rolstoelvervoer. Alle info over bereikbaarheid van de feestenzone en parkeerplaatsen voor personen met een beperking vindt u hier, over het toegankelijk sanitair hier.

Lees meer over: onwheels, Toegankelijkheid

Bekijk meer over wijk: Binnenstad