Het Repair Café is een evenement dat draait om repareren en sociaal contact.

Een broek waar een nieuwe ritssluiting in moet, een radio met een slecht contact of een koffiezet die het af en toe laat afweten: naar het containerpark? Voor hetzelfde geld kunnen ze tijdens het Repair Café op 16 juni in de Brugse Poort gratis hersteld worden. De gezellige burenbabbels krijgt u er zo maar bovenop.

Wat is een Repair Café?

Het Repair Café is een evenement dat draait om repareren en sociaal contact. Het zijn gratis toegankelijke bijeenkomsten waarop buurtgenoten elkaar op vrijwillige basis helpen om allerhande voorwerpen te herstellen. Dit gaat van kleding tot elektrische apparaten, meubels en zelfs fietsen en computers. Bezoekers nemen kapotte spullen mee van thuis en gaan samen met de (vrijwillige) deskundigen zoals elektriciens, naaisters en timmerlieden aan de slag. In het Repair Café is er gereedschap en materiaal aanwezig om alle mogelijke herstellingen uit te voeren. Wie niets heeft om te repareren, neemt een drankje aan de bar, gaat helpen bij een reparatie van iemand anders of slaat een babbeltje met de buren. Een ideale gelegenheid om nieuwe mensen te leren kennen.

Waarom een Repair Café?

Het Repair Café is een sociaal evenement: buren ontmoeten elkaar op een nieuwe, verrassende manier. Dat leidt tot nieuwe contacten en netwerken in de buurt en bevordert de sociale samenhang tussen bewoners. Mensen die elkaar al eens gezien hebben of een babbeltje deden, weten elkaar ook voor andere dingen sneller te vinden. Bovendien kunnen ze ook iets leren van elkaar: de praktische kennis om fietsen, textiel, klein elektro ... te repareren, wordt doorgegeven. In een Repair Café wordt ook aangetoond dat 'herstellen' een goed alternatief is voor 'weggooien'. Een alternatief dat haalbaar is voor bezoekers én de afvalberg helpt verkleinen.

Repair Cafés in de Gentse buurten

Repair Cafés zijn eigenlijk uit Nederland overgewaaid, maar intussen ook in Gent goed ingeburgerd. De Dienst Ontmoeten en Verbinden van de Stad Gent zet al jaren in op initiatieven die kaderen binnen een delende samenleving, zoals de textielherstelateliers, de boekenruil- en de doorgeefkasten in verschillende wijken. Ook de Repair Cafés maken hier deel van uit.

Het eerste Repair Café in Gent vond plaats in 2013. Sindsdien organiseerde de Dienst Ontmoeten en Verbinden al heel wat repareernamidagen in verschillende wijken en op verschillende plekken. Ze zijn steeds op zoek naar nieuwe locaties, nieuwe partners en nieuwe invalshoeken. Qua locaties kwamen al aan bod: de Open Huizen, de buurtcentra, een moskee, een technische school ...

Repair Café als verbinding tussen buren

Buurtactiviteiten zoals de Repair Cafés kunnen leiden tot meer dialoog en solidariteit in de buurt. Elkaar ontmoeten is de eerste stap om het onderlinge vertrouwen tussen buren te doen groeien.

Resul Tapmaz, schepen van Welzijn, Gelijke kansen, Gezondheid en Sport 

Ook de reparateurs en de vrijwilligers die tijdens de Repair Cafés herstellingen uitvoeren, wonen in de Gentse buurten. Het is een diverse groep van 'handige harry's' waar zowel oude als nieuwe Gentenaars deel van uitmaken. De jongste reparateur is onlangs 13 jaar geworden. Ze delen op vrijwillige basis hun talenten, ervaring, kennis ... en helpen zo heel wat buren uit de nood.

Op die manier worden verschillende groepen met elkaar in contact gebracht en kansen gecreëerd om nieuwe netwerken te vormen. Iedereen voelt zich welkom in een Repair Café en zowel jong als oud komt langs met kapotte stukken.

Een mooi voorbeeld hiervan is het Repair Café in Watt Factory, in de Brugse Poort. Op 16 juni organiseert Buurtwerk Brugse Poort daar het tweemaandelijkse Repair Café voor buurtbewoners. Elektro, pc's, tablets, gsm's en textiel worden gratis ter plaatse hersteld. Tijdens het wachten kunnen bezoekers terecht in de gezellige zithoek met gratis koffie en thee. De wijkbibliotheek van de Brugse Poort stelt een selectie van repareer- en upcyclingboeken ter beschikking. Tijdens deze editie wordt elke bezoeker met het voorwerp dat moet worden hersteld in de kijker gezet. Een ideale manier om mooie verhalen te verzamelen.

De Dienst Ontmoeten en Verbinden probeert ook om telkens op een actieve manier nieuwe (groepen) mensen toe te leiden en hen in contact te brengen met buurtbewoners die ze anders minder vlug ontmoeten. Tijdens dit Repair Café wordt een extra inspanning gedaan naar bewoners van drie grote woningblokken aan de Leiekaai. De blokken staan tegenover de terreinen van WATT. De ploeg van de fietsherstellers stelt zich op aan de groenzone voor de woontorens. Daar wordt op hetzelfde moment het Suikerfeest gevierd, het einde van de ramadan.

Bezoekers kunnen er genieten van een gratis buffet, een moctailbar en muziek. Voor de kinderen is er grime, gekke kapsels en een springkasteel.

Doordat beide activiteiten op hetzelfde moment plaatsvinden, is de kans op uitwisseling groter. De buurtwerkers deden vooraf ook huisbezoeken in de appartementsblokken aan de Leiekaai. Ze informeerden de bewoners over het Repair Café en boden een bon voor 'gratis reparatie' aan om een extra duwtje in de rug te geven.

Praktisch

  • Repair Café op zaterdag 16 juni 2018, van 14 tot 17 uur in de Watt Factory (achter café Woest), Drongensesteenweg 41, 9000 Gent
  • Repareertafels voor fietsen, textiel, elektro, pc en multimedia.