Het project 'Stressy' peilt naar het stressniveau binnen Gent en legt mogelijke linken met sociale of omgevingsfactoren.

De Vlaamse regering trekt 1.185.235 euro steun uit voor het IMEC-project 'Stressy'. Dat peilt naar het stressniveau binnen Gent en legt mogelijke linken met sociale of omgevingsfactoren. Ook de Stad Gent investeert 250.000 euro in het project.

Het Stressy-project biedt de mogelijkheid om meer zicht te krijgen op factoren die stress positief of negatief beïnvloeden. Dit levert belangrijke informatie op voor de Stad Gent en heel wat partners in de gezondheids- en welzijnssector bij het ontwikkelen, implementeren en evalueren van stressreducerende interventies. Het project wordt opgezet binnen het kader van 'City of People'. Dat is een samenwerkingsverband tussen de Stad Gent, de UGent en IMEC, dat innovatieve oplossingen zoekt voor complexe uitdagingen voor onze stad.

Als City of People wil de Stad Gent inzetten op innovatieve technologieën die bijdragen tot een betere geestelijke gezondheid van haar inwoners. Het is goed dat Vlaanderen dit ondersteunt. De resultaten kunnen ook gebruikt worden in andere steden en gemeenten.

Mathias De Clercq, burgemeester

Binnen het gezondheidsbeleid van de Stad Gent is geestelijke gezondheid een topprioriteit. Elk jaar verhogen we de inspanningen voor de bevordering van de mentale veerkracht van Gentenaars en de preventie van stress.

Rudy Coddens, schepen van Gezondheid 

Meten is weten

'Stressy' zal stress meten via deelname van burgers aan de hand van draagbare sensoren. Via stressmetingen wordt een stresskaart opgesteld die de Stad in staat stelt om uit te maken welke de belangrijkste bronnen van stress zijn. In september 2019 volgt een brede oproep naar Gentenaars die willen meewerken aan het project. Daarop zullen in samenwerking met de verschillende partners in de gezondheids- en welzijnssector initiatieven ontwikkeld worden.

De Vlaamse regering besliste om het project te ondersteunen met 1.185.235 euro voor de uitvoering hiervan, van 1 april 2019 tot en met 31 maart 2021. De Stad Gent investeert 250.000 euro.