Wereldvluchtelingendag is hét moment om bruggen te slaan tussen Gentenaars en mensen op de vlucht die in Gent wonen en leven.

Dinsdagavond 19 juni ben je welkom op het panelgesprek over Mensenrechtensteden. Woensdagnamiddag 20 juni leer je op de Wereldwandeling tal van diensten en organisaties kennen, die zich voor vluchtelingen inzetten. Vanaf 18 uur ben je op welkom op DOK voor een Wereldmaal, bereid door mensen op de vlucht, en vanaf 20 uur geniet je er van de van de wereldse klanken van de vluchtelingenbands Marhaba en Soundroutes. 

Wereldwandeling en/of Wereldmaal DOKSchrijf je in of bel Gentinfo: 09 210 10 10 (tot en met zaterdag 16 juni, 19 uur)

Panelgesprek Mensenrechtensteden

Naar aanloop van Wereldvluchtelingendag kan je op dinsdag 19 juni om 20.00 uur (Vooruit, Domzaal) het panelgesprek over Mensenrechtensteden bijwonen. 

Na een welkomstwoord van Franky Devos (Vooruit) leidt vicerector Mieke Van Herreweghe van de Universiteit Gent de avond in. Daarna presenteert Prof. Dr. Barbara Oomen haar onderzoek over hoe een lokale overheid kan uitgroeien tot een Mensenrechtenstad. Hierop volgt het panelgesprek over 'Hoe kan een Mensenrechtenstad de integratie van mensen op de vlucht bevorderen?' met Rudy Coddens (Schepen van Seniorenbeleid, Werk, Armoedebestrijding en Openbaar Groen en voorzitter Taskforce Vluchtelingen), Kathleen Van de Kerckhove (coördinator Taskforce Vluchtelingen), Hasan Kadoni (Tawasul Voor Iedereen), Mohamed Akrah (Gentse ondernemer uit Syrië), een vertegenwoordiger van de Eritrese gemeenschap en Pascal Debruyne (Vluchtelingenwerk Vlaanderen). Tina De Gendt modereert. Farah Laporte van Refu Interim en Evelyne Huyghe van Een Hart Voor Vluchtelingen (De Olijfboom) vertellen tot slot over het belang van basiswerk met vluchtelingen in Gent. Marhaba zorgt voor muzikale intermezzo's. 

Deze activiteit is gratis. Vooraf inschrijven hoeft niet. 

Wereldwandeling  

Op Wereldvluchtelingendag zelf - woensdag 20 juni - kan je deelnemen aan de Wereldwandeling. Zo treed je in de voetsporen van mensen op de vlucht die in Gent wonen en leven en maak je kennis met de werking van verschillende diensten en organisaties, die zich voor vluchtelingen inzetten.

Schrijf je op voorhand in voor deze Wereldwandeling, om 14.00 uur of 14.30.uur. De startplaats is telkens Koopvaardijlaan 3, 9000 Gent. De Wereldwandeling brengt je langs verschillende stops: 

  • Fedasil: coördineert de opvang van asielzoekers binnen de verschillende opvangstructuren
  • Minor-Ndako: biedt aangepaste zorg en begeleiding voor kinderen, jongeren en hun omgeving in een problematische situatie (bv. niet-begeleide minderjarigen)
  • De Olijfboom: helpt mensen materieel die een nieuwe start in hun leven nemen (vluchtelingen, ex-daklozen, ex-gedetineerden,...)   
  • Centrum voor Algemeen Welzijn: versterkt de veerkracht van vluchtelingen met het programma Mind-Spring
  • Stedelijk Opvanginitiatief: staat in voor de opvang en begeleiding van 85 asielzoekers in Gent
  • IN-Gent vzw: begeleidt inburgeringscursussen, organiseert de buddy-werking 'Samen Gentenaar', ... Schuif hier mee aan de langste conversatietafel ooit in Gent, voor een babbel met anderstaligen. Op deze stop is er ook kinderanimatie voorzien. 

De Wereldwandeling (ca. drie uur) eindigt op DOK. Daar stellen medewerkers van vzw Jong hun kinder- en jongerenwerking voor vluchtelingen en nieuwkomers voor. Ze pakken dit zeer praktisch aan, zodat kinderen en jongeren zich hier naar hartenlust kunnen uitleven. Ondertussen kunt u snuisteren op de infomarkt van verschillende organisaties die zich voor mensen op de vlucht en nieuwkomers inzetten. Of een verfrissend drankje bestellen aan de bar, uitgebaat door vrijwilligers van Refu Interim. Uiteraard kunt u vanaf 18.00 ook deelnemen aan het Wereldmaal en genieten van de optredens van Marhaba en Soundroutes. Handig op weten: op DOK kan je enkel cash betalen. 

Wereldmaal op DOK met Marhaba & Soundroutes

Vanaf 18.00 uur tot 21.00 uur kan je op DOK genieten van een Wereldmaal, die vrijwilligers van Refu Interim voor je klaar maken. Bij mooi weer wordt dit een BBQ; bij minder goed weer voorziet Refu Interim een volwaardig alternatief. Er is telkens keuze tussen een vlees- en vegetarisch menu. Beiden zijn halal bereid. 

Voor dit Wereldmaal betaal je 8 euro per persoon. Schrijf je op voorhand in. Je inschrijving is pas definitief na overschrijving uiterlijk op 18/06 van het gepaste bedrag op het rekeningnummer van Refu Interim BE39 893 944 0673 19 met vermelding van “Maaltijd wereldvluchtelingendag NAAM + aantal personen”. Bij een latere betaling breng je een bewijs van overschrijving mee. 

Vanaf 20.00 uur tot 22.00 uur kan je (gratis) genieten van de wereldse klanken van de vluchtelingenbands Marhaba en Soundroutes. 

Wereldwandeling en/of Wereldmaal DOK Schrijf je in of bel Gentinfo: 09 210 10 10

Sutay vluchtte zo vijf jaar geleden uit Gambia. Nu woont, leeft en werkt ze in Gent. Ontdek haar verhaal. 

 

 

Wereldvluchtelingendag Gent is een samenwerking tussen CAW Oost-VlaanderenDemocrazy, de koer - SoundroutesDOK, Een Hart Voor Vluchtelingen vzw - De Olijfboom, Fedasil, Hand-in-Hand Gent, IN-Gent, Kunstencentrum Vooruit, Minor-Ndako, Refu Interim, Stad Gent, Stedelijk Opvanginitiatief voor Asielzoekers, Syrisch-Belgisch HuisTawasul voor IedereenUniversiteit Gent, Vluchtelingenwerk Vlaanderen, vzw Jong, Werkgroep Vluchtelingen Gent.

Deze activiteiten kaderen in de campagne Gastvrije Gemeente van Vluchtelingenwerk Vlaanderen en in het themajaar 'Strijd mee voor Vrede' van de stad Gent. Met de financiële steun van Vluchtelingenwerk Vlaanderen en de Stad Gent. 

 

 

 

Ontmoeting buurtbewoners Sluizeken-Tolhuis-Ham en mensen op de vlucht