Om de gezondheidszorg betaalbaar te houden, bestaan er allerlei wettelijke regelingen en tussenkomsten waarop u een beroep kunt doen.

Persoonlijk aandeel of remgeld

Het remgeld is in België de term die in verband met ziektekosten wordt gebruikt om het eigen aandeel van de patiënt aan te duiden. Via het remgeld poogt de overheid de consumptie van medische tussenkomsten te beïnvloeden, en toch een betaalbare geneeskunde te verzekeren. Het remgeld is het deeltje van de ziektekosten die niet terugbetaald worden door het ziekenfonds.
Vb: U betaalt 25 euro voor een consulatie van een huisarts. Later krijgt u hier 21 euro van terug via het ziekenfonds. Uw persoonlijk aandeel bedraagt dus 4 euro.
Let op: Sommige zorgverstrekkers vragen een ereloonsupplement dat volledig door de patiënt betaald moet worden. Het ziekenfonds komt hiervoor niet tussen. Eventueel kan u wel beroep doen op een extra verzekering.  

Hoe uw persoonlijk aandeel zo laag mogelijk houden?

- met Verhoogde Tegemoetkoming
- met het Globaal Medisch Dossier bij de huisarts
- door na te gaan of uw arts al dan niet geconventioneerd is
- door uw arts te vragen om generische geneesmiddelen voor te schrijven
- door u in te schrijven via een artsenpraktijk die gebruik maakt van het forfaitair systeem
- met het statuut Chronische Aandoening
- met het Zorgtraject Chronische Nierinsufficiëntie
- met het Zorgtraject Diabetes

Moeilijkheden om te betalen?

Met de derdebetalersregeling wordt de gezondheidszorg beter toegankelijk daar patiënten bij de consultatie enkel het persoonlijk aandeel (het remgeld) aan de zorgvertrekker betalen. Die ontvangt dan de wettelijke terugbetaling rechtstreeks van het ziekenfonds.
Daarnaast biedt de maximumfactuur aan elk gezin de garantie dat het niet meer moet uitgeven aan kosten voor geneeskundige verzorging dan een bepaald maximumbedrag (plafond).

U kan ook een beroep doen op het OCMW of op de sociale dienst van het ziekenhuis.

Extra financiële ondersteuning

- Chronisch zieken kunnen aanspraak maken op het Forfait Chronisch Zieken en een bijdrage voor chronische pijnbestrijding. Patiënten met een chronische wonden kunnen onder bepaalde omstandigheden ook een tegemoetkoming krijgen voor actieve verbandmiddelen.
- Mensen die door ziekte of een ongeval niet meer kunnen werken kan een ziekte- of invaliditeitsuitkering aanvragen.
- Ook personen met een handicap hebben recht op een extra tegemoetkoming.
- Er is ook een jaarlijkse tegemoetkoming voor incontinentiemateriaal van zwaar zorgbehoevenden. En dit zowel vanuit het ziekenfonds als vanuit de stad.
- Voor palliatief zorgmateriaal kan ook een tegemoetkoming aangevraagd worden.
 

Zorgt u zelf voor iemand met een zware handicap? Dan kan u de thuiszorgpremie aanvragen.

Lees meer over: gezondheidszorg