Van 6 tot 13 oktober 2017 werden in Gent meer dan 30 activiteiten georganiseerd onder het motto 'Train uw Veerkracht!'

Hoe veerkrachtig bent u? Van 6 tot en met 13 oktober 2017 vonden er in Gent meer dan 30 activiteiten plaats die u leren om beter om te gaan met de kleine en grote uitdagingen van het leven.

Presentaties

De presentaties van een aantal sessies kan u hier onderaan raadplegen.
De inhoud van andere sessies worden niet openbaar gemaakt, dit op vraag van de spreker.

Organisatie

Een initiatief van Stad Gent in samenwerking met CGG Eclips, het PAKT, de Gentse Wijkgezondheidscentra, Logo Gezond+, OCMW Gent, CM Midden Vlaanderen, Bond Moyson, A.Z. Sint-Lucas, UGent, Arteveldehogeschool, HoGent, Stuvo Luca/KU Leuven en STUVO+ Odisee/KU Leuven, vzw Lejo, Similes, vzw Jong, vzw Habbekrats, JAC, Huis van Troost, Missing You, Poco Loco, De Koer, IPSO, Huis voor Jongeren, De Bleekweide en Fonds Ga voor Geluk