Hier vindt u meer informatie over het lokaal holebi - en transgenderbeleid in Gent.

België is een vooruitstrevend land op het gebied van gelijke kansen. Maar gelijke rechten ‘op papier’ betekenen nog niet dat mensen in het dagelijkse leven altijd gelijk behandeld worden.

Naast holebi's zijn er ook personen wiens genderidentiteit niet overeenkomt met het biologische geslacht (transgenders). Beide groepen vormen een onzichtbare minderheid die nog (te veel) geconfronteerd worden met vooroordelen, onbegrip en onwetendheid, discriminatie en soms geweld.

Op lokaal vlak zijn er veel mogelijkheden om werk te maken van de gelijke behandeling en meer respect voor holebi’s en transgenders. Gent is altijd een solidaire stad geweest, een pionier op het vlak van gelijke kansen. Gent had bijvoorbeeld als eerste in het land een Meldpunt Discriminatie en heeft ook als eerste de Regenboogverklaring gelanceerd. Dit vormde de basis voor het verdere holebi- en transgenderbeleid op lokaal niveau in Gent.

Regenboogverklaring

De Regenboogverklaring bevat zes punten die allemaal bijdragen aan het creëren van een positieve beeldvorming en meer respect voor holebi’s en transgenders in Gent.

De focus ligt op de partners en hun samenwerking, op de holebigemeenschap zelf en op het realiseren van betrokkenheid van de Gentenaars.

Door ondersteuning en samenwerking met holebi-organisaties, een intern diversiteitsbeleid en vorming voor personeel, publieke evenementen en aandachtstrekkers, zet de Stad in op gelijke behandeling voor holebi’s en transgenders en toont de Stad zich vastberaden tegen homofobie.

Lees meer over het holebi- en transgenderbeleid:Regenboogverklaring (1.19 MB)

Regenboogactieplan 2016-2017

Werken aan een gelijkwaardige samenleving en aan meer acceptatie voor holebi's en transgenders kan niet alleen. Op 17 januari 2014 ondertekenden de leden van het Regenboognetwerk Gent  - een structureel overleg van stadsdiensten, middenveldorganisaties, Universiteit Gent, politie, Unia regio Gent en ECM-vertegenwoordigers - de Regenboogverklaring.

In de lijn met de zes doelstellingen van deze verklaring zette het Regenboognetwerk acties op om van Gent een holebi- en transgendervriendelijke stad te maken. 

Lees meer over het actieplan Regenboogactieplan 2016-2017 (3.3 MB)

Regenboogactieplan 2017-2018
 

Het Regenboogactieplan 2017-2018 bevat 26 acties die het holebi- en transgenderbeleid van de Stad Gent vormen.
Elke actie van het plan is opnieuw gekoppeld aan één van de zes doelstellingen van de Regenboogverklaring.
De verklaring uit 2014 blijft de basis van de geïntegreerde aanpak voor het creëren van positieve beeldvorming en meer respect voor holebi’s en transgenders in Gent.

Regenboogactieplan 2017-2018Lees meer over het actieplan (617.41 KB)

Een greep uit de acties

 

Transgenderbehoefteanalyse als start van transspecifieke acties
Om beter zicht te krijgen op behoeften van transgenders laat de Stad Gent een analyse uitvoeren door Transgender Infopunt. Deze analyse moet ons meer inzicht geven in de leefwereld van Gentse transgenders, leert ons wat er goed of minder goed gaat in Gent en waar de dienstverlening van Stad Gent voor hen een wezenlijk verschil kan maken.

Erkenning van Gentse holebi- en transgenderverenigingen
De Stad Gent zal vanaf 2018 als eerste lokale overheid in België holebi- en transgenderorganisaties erkennen. Een erkenning houdt heel wat voordelen in: de organisatie heeft recht op een basissubsidie en mag gebruik maken van lokalen, buurtsecretariaten en uitleendiensten van de Stad Gent.

Een holebi- en transvriendelijk beleid in woonzorgcentra

Het departement Ouderzorg won de projectoproep 80 tinten grijs van Kliq vzw, het expertisecentrum dat vorming, coaching en advies geeft op het kruispunt van genderidentiteit en seksuele identiteit. Een Gents woonzorgcentrum wordt geanalyseerd op holebi- en transgendervriendelijk beleid en werking. Hieruit wil men lessen trekken voor een stadsbrede visie op holebi- en transgendervriendelijke ouderenzorg.

 

 

Educatief materiaal?

 

Op zoek naar educatief materiaal rond het thema holebiseksualiteit? Dan is 'Niet Normaal' iets voor u!

'Niet normaal’ is een multimediaal product dat holebiseksualiteit bespreekbaar maakt bij jongeren. In het boekje vind je vijf tekeningen waar je filmpjes aan kan koppelen via een tablet of smartphone. Het boekje en de filmpjes kunnen ook los van elkaar gebruikt worden. Meer info kan je via de dienst Gelijke Kansen verkrijgen en via onderstaande link

Meer info over het multimediaal product 'Niet Normaal'lees hier

Lees meer over: diversiteit, gelijke kansen