De Stad Gent kan subsidies verlenen voor projecten die tot doel hebben milieuvriendelijke mobiliteit te promoten. Daarnaast beoogt het reglement de inwoners van Gent voor te bereiden op de invoering van een lage-emissiezone (LEZ) in 2020. Extra aandacht gaat daarbij naar de verschillende doelgroepen die hiervan impact zullen ondervinden.

Orgaan van goedkeuring: 
Gemeenteraad
Datum van goedkeuring: 
woensdag, 28 juni, 2017
Datum van bekendmaking: 
donderdag, 29 juni, 2017