De Stad Gent kan subsidies verlenen voor het aanbrengen van energiebesparende maatregelen in panden bestemd voor ondernemen.

De Stad Gent wil de energiebesparende maatregelen opgesomd in dit reglement stimuleren en zo een voordelig effect op het leefmilieu creëren.

Orgaan van goedkeuring: 
Gemeenteraad
Datum van goedkeuring: 
maandag, 20 maart, 2017
Datum van bekendmaking: 
woensdag, 22 maart, 2017