In het kader van de erkenning als UNESCO Creative City of Music wenst de Stad Gent een impuls te geven aan de talrijke amateurkunstenverenigingen voor muziek die in Gent actief zijn. De Stad Gent wenst derhalve Gentse amateurkunstenverenigingen voor muziek subsidies te verlenen voor hun artistieke en sociaal-culturele werking.

Orgaan van goedkeuring: 
Gemeenteraad
Datum van goedkeuring: 
maandag, 23 januari, 2017
Datum van bekendmaking: 
woensdag, 25 januari, 2017