Binnen de perken van de kredieten voorzien in het budget van de Stad Gent van het betrokken kalenderjaar (OD 00131, Dienst Evenementen en Feesten); overeenkomstig de Wet van 14 november 1983 houdende controle op de toekenning en de aanwending van sommige subsidies; en onder de voorwaarden van dit reglement; kunnen subsidies worden toegekend aan de organisatoren die tijdens de Gentse Feestenperiode op het openbaar en/of privaat domein, in openlucht en/of in publiek toegankelijke inrichtingen, projecten realiseren.

Orgaan van goedkeuring: 
gemeenteraad
Datum van goedkeuring: 
maandag, 25 februari, 2019
Datum van bekendmaking: 
vrijdag, 1 maart, 2019