De Stad Gent heft een retributie op:

  • het gebruik van parkeerplaatsen waar de parkeertijd geregeld is op grond van de artikelen 27 tot en met 27ter van het Algemeen Verkeersreglement en het Aanvullend reglement;
  • de uitreiking van een gemeentelijke parkeervergunning.
Orgaan van goedkeuring: 
gemeenteraad
Datum van goedkeuring: 
maandag, 27 mei, 2019
Datum van bekendmaking: 
woensdag, 29 mei, 2019