De Stad Gent wenst een kader te scheppen waarin straatartiesten kunnen optreden in Gent.

Orgaan van goedkeuring: 
gemeenteraad
Datum van goedkeuring: 
dinsdag, 26 juni, 2018
Datum van bekendmaking: 
donderdag, 28 juni, 2018