De Stad Gent erkent bepaalde verenigingen als Gezondheidsvereniging. Via de erkenning kan een organisatie materiaal ontlenen bij de stedelijke uitleen-instelling(en) en gebruik maken van de vergaderzalen en lokalen die door het stadsbestuur ter beschikking worden gesteld.

Orgaan van goedkeuring: 
College van Burgemeester en Schepenen
Datum van goedkeuring: 
donderdag, 19 januari, 2017
Datum van bekendmaking: 
donderdag, 2 februari, 2017