Met ingang van 1 januari 2010 wordt aan de referentiepersoon van het gezin, waarin één of meerdere kinderen met een zware handicap tussen 0 en 18 jaar of een persoon die in verlengde minderjarigheid werd geplaatst door de rechtbank van eerste aanleg worden verzorgd, een toelage toegekend van 100 euro per jaar/per persoon. 

Orgaan van goedkeuring: 
Gemeenteraad
Datum van goedkeuring: 
maandag, 26 april, 2010
Datum van bekendmaking: 
donderdag, 29 april, 2010