De Stad Gent wenst de bestaande dienstverlening van de dienst van de Ombudsvrouw/man met betrekking tot de behandeling van tweedelijnsklachten- en meldingen die betrekkig hebben op de werking van de Stad Gent ook uit te breiden naar partners en co-actoren van Stad Gent.

Dit reglement regelt het doel en de werking van de dienst van de Ombudsvrouw/man.

Orgaan van goedkeuring: 
Gemeenteraad
Datum van goedkeuring: 
maandag, 25 april, 2016
Datum van bekendmaking: 
woensdag, 27 april, 2016