De Stad Gent voorziet d.m.v. haar ‘Reglement voor een toelage aan startende ondernemers’ in een toelage aan startende ondernemers, met als doel hun slaagkansen te verhogen en de zelfstandige economische activiteit in de stad te stimuleren.

De wederzijdse rechten en plichten van de betrokken partijen worden vastgesteld in een ‘starterscontract’ dat door beide partijen wordt ondertekend.

De aanvraag van een starterscontract wordt beoordeeld door een beoordelingscomité dat advies verleent aan het college van burgemeester en schepenen.

De samenstelling en werking van dit comité worden in dit reglement bepaald.

Orgaan van goedkeuring: 
Gemeenteraad
Datum van goedkeuring: 
maandag, 25 april, 2016
Datum van bekendmaking: 
woensdag, 27 april, 2016