De Stad Gent heft een retributie voor diensten van administratieve aard verstrekt door diverse stedelijke diensten.

Orgaan van goedkeuring: 
Gemeenteraad
Datum van goedkeuring: 
maandag, 14 december, 2015
Datum van bekendmaking: 
dinsdag, 15 december, 2015