De Stad Gent heft een retributie voor:

  • het overschrijden van de leentermijn voor materialen (telaatgeld)
  • allerlei diensten van administratieve aard
  • verkoop van o.a. gadgets, kledij en boeken
  • rondleidingen (commissie en spreekrecht)
  • evenementen en andere activiteiten
  • verloren, beschadigde en niet-teruggebrachte materialen          
Orgaan van goedkeuring: 
gemeenteraad
Datum van goedkeuring: 
dinsdag, 22 mei, 2018
Datum van bekendmaking: 
woensdag, 23 mei, 2018