PUUR GENT staat in voor de organisatie van Braderie Publique, de megabraderieën in juni. Alle braderieën in de Gentse binnenstad zijn gebundeld in twee lange weekends: van 30 mei tot en met 2 juni en van 27 juni tot en met 30 juni in 2019. 

Ook ú kunt deelnemen!

Alle handelaars kunnen deelnemen aan Braderie Publique. U hoeft dus geen lid te zijn van een dekenij. De enige voorwaarde is dat u uw uitstalling plaatst volgens het goedgekeurde plan dat u vanaf mei hieronder kan bekijken.

Hou alvast rekening met de volgende principes:

  • In straten zonder verkeer: 4 m obstakelvrije doorgang vanaf de as van de straat.
  • In straten met verkeer: kraampjes op het voetpad en steeds 1,5 m vrijhouden.
  •  Elke handelaar wordt geacht het kraam te plaatsen voor de eigen gevel en doet dit op basis van de plannen die zijn goedgekeurd door het college. Inbreuken op het Politiereglement betreffende de privatieve ingebruikneming van de openbare weg, en de bepalingen van de GAS-codex in het algemeen, kunnen worden gesanctioneerd met een gemeentelijke administratieve geldboete.

Als u niet deelneemt aan Braderie Publique, kan u uw plaats op het openbaar domein niet (onder)verhuren of ter beschikking stellen aan derden.

Inschrijven?

U hoeft zich niet in te schrijven voor Braderie Publique, elke handelaar met een handelszaak die binnen 1 van de 2 clusters ligt én waarvan er voldoende ruimte is, kan deelnemen.

Als deelnemende handelaar krijgt u flyers en raambanners vanaf midden mei.
Samen maken we van Braderie Publique een succes!

Bent u bezoeker? Bereid uw bezoek aan de braderie voor en bekijke alle praktische info.