Een zaal nodig voor uw activiteit? Verenigingen, bewonersgroepen en particulieren kunnen terecht in een aantal buurtvoorzieningen.

Inhoudstafel

Beschrijving

De Dienst Ontmoeten en Verbinden stelt verschillende buurtvoorzieningen ter beschikking.

Activiteiten in en voor de buurt vinden in de meeste zalen van deze gebouwen een plaatsje. Denk maar aan vergaderingen, vormingen, tentoonstellingen, toneelopvoeringen, feesten ...  Buurtactiviteiten en bewoners(groepen) krijgen prioriteit.

Benieuwd in welke zalen u terecht kan? Bekijk zeker eens het overzicht.

In Open Huis De Porre staan zowel de ontmoetingsruimte als de polyvalente zaal ter beschikking. Let wel: er is geen verwarming in de zaal. Daarom kunt u er van november tot en met maart niet terecht. De ontmoetingsruimte kunt u in die periode wél gebruiken.

Voorwaarden

Er is op dat moment geen werking in het buurtcentrum of Open Huis van uw keuze.
De aanvraag gebeurt minimum 4 weken en maximum 6 maanden vóór de geplande activiteit. 

Bedrag

De kostprijs vindt u terug in het retributiereglement.
De retributie is afhankelijk van:

• de grootte van het lokaal of de zaal
• het al of niet gebruiken van de keuken
• hoe lang u de zaal wil gebruiken
• of u een particulier bent of lid van een (erkende) vereniging
• de aard van de activiteit bv. sociaal-cultureel

Bent u lid van een vereniging of wil u activiteiten organiseren om mensen samen te brengen in uw buurt? Dan kan u onder bepaalde voorwaarden de zaal gratis gebruiken.

Procedure

Ga na of de zaal die u wenst nog vrij is. Wil u gebruik maken van:

• de polyvalente zaal van een buurtcentrum? Ga dan langs bij de onthaalmedewerker van dat buurtcentrum
• een Open Huis? Stuur een e-mail naar buurtvoorzieningen@stad.gent

Eens u weet dat de zaal beschikbaar is, kunt u uw aanvraag indienen via het aanvraagformulier.  Let erop dat het volledig ingevuld is.

U kunt uw formulier:

• digitaal doorsturen via buurtvoorzieningen@stad.gent
• per post opsturen aan College van Burgemeester en Schepenen,
  t.a.v. Dienst Ontmoeten en Verbinden, Stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent
• persoonlijk afgeven bij de Dienst Ontmoeten en Verbinden,
  AC Portus, Keizer Karelstraat 1 (4de verdieping), 9000 Gent

Na goedkeuring door het college of de bevoegde ambtenaar:

• krijgt de aanvrager een betalingsuitnodiging
• betaalt de aanvrager de verschuldigde som

Contacten