Schepen van Onderwijs, Opvoeding, Outreachend Werk en Jeugd

Groen

Contact

Botermarkt 1
9000 Gent
Telefoon: 
09 266 50 78

Bevoegdheden

  • stedelijk onderwijs, onderwijsbeleid, flankerend onderwijsbeleid, studentenaangelegenheden;
  • voor- en naschoolse en buitenschoolse opvang,  Interstedelijk Centrum voor Leerlingenbegeleiding (ICLB);
  • gezinsbeleid, Huizen van het Kind;
  • jeugdbeleid;
  • outreachend werk.
Elke Decruynaere