Burgemeester

sp.a

Contact

Stadhuis
Botermarkt 1
9000 Gent
Telefoon: 
09 266 50 00
Fax: 
09 266 50 19

Bevoegdheden

 • strategische planning
 • internationale samenwerking
 • interne coördinatie en algemene zaken
 • openbaarheid van bestuur, bestuursondersteuning
 • organisatieontwikkeling en interne controle
 • interne en externe communicatie, onthaal, stadsmarketing en stadspromotie
 • toezicht op het OCMW
 • klachtenmanagement
 • asielbeleid
 • strategische subsidies (Stedenfonds, Doelstelling II, Stadsvernieuwingsfonds, Europese fondsen, …)
 • juridische aangelegenheden
 • plaatsnaamgeving
 • data-analyse en geodata-analyse
 • stedelijke vernieuwing
 • gebiedsgerichte werking
 • Intergemeentelijke samenwerking en intercommunales
 • verzelfstandigingen
 • financiële participaties
 • politie over de vertoningen
 • veiligheidsbeleid, politie en brandweer, met inbegrip van verkeersveiligheid en onbewoonbaarverklaring van woningen, preventie- en overlastbeleid
 • tijdelijke inname van de openbare weg
Daniel Termont