Verbinding, diversiteit en dialoog.

Hoe kijk jij naar levensbeschouwelijke vakken binnen het Gentse stedelijk onderwijs? Wat betekent je eigen levensbeschouwing voor jou? Wat weet je over de levensbeschouwing van je leerlingen, je collega’s? Waar zie je raakpunten? 

Hoe bouwen we aan een interculturele samenleving, waar we niet alleen in vrede naast elkaar leven maar elkaar ook werkelijk leren kennen en waarderen?

We gaan het gesprek aan, luisteren en zoeken gemeenschappelijke grond.

Rik Pinxten injecteert de eerste bijeenkomst van deze collegagroep met zijn expertise.
Met Papatya Dalkiran reflecteren we in de tweede sessie over de plaats van levensbeschouwing in het onderwijs.
Het vervolg bepalen we samen.

Rik Pinxten (1947) is professor emeritus Culturele Antropologie. Hij prikkelde generaties studenten met zijn ideeën over religie, cultuur en identiteit. Met humor en passie verdedigt hij de visie dat vermenging van culturen niet alleen onomkeerbaar is, maar vooral erg verrijkend.

Papatya Dalkiran(1979) studeerde moraalwetenschappen in Gent en is verbonden aan de lerarenopleidingen van UGent en HoGent. Eerder was ze werkzaam als selectieverantwoordelijke en leerkracht secundair onderwijs.  Ze schoolde zich bij in de praktische filosofie en filosofeert zowel binnen als buiten de school met kinderen, jongeren en volwassenen. Ze begeleidt gesprekken, filosofische wandelingen en geeft opleidingsworkshops in filosoferen en gespreks- en onderwijstechnieken.

Eef Cornelissen is co-coördinator van het project Democratische Dialoog. Ze is als Dialoogcoach en lector cultuurbeschouwing verbonden aan de lerarenopleiding en het kenniscentrum Urban Coaching and Education van de Erasmus Hogeschool Brussel. Als ervaren Socratisch gesprekleider houdt ze lezingen, geeft ze opleidingen, doet ze onderzoek en ontwikkelt ze didactisch materiaal.  Eef is ook auteur en co-auteur van verschillende boeken, handleidingen en artikels waarin uitgelegd wordt wat filosoferen met kinderen en jongeren is en hoe je al filosoferend aan de slag kan in de klas

 

Vorm
Collegagroep
Niveau
Lager onderwijs
Voortgezet onderwijs
Doelgroep
Leerkrachten
Directies
Beleidsondersteuners
Thema's
Beleid
Coaching
Leerlingenbegeleiding
Sociaal-emotioneel leren
Vakgericht secundair
Doelstellingen

Werk maken van echte ontmoeting in de interlevensbeschouwelijke dialoog.

Plaats

Opleidingscentrum Campus Prins Filip 
Campus Prins Filip
Jubileumlaan 217a
9000 Gent

Data
donderdag 3 oktober 2019 van 8.30 tot 12 uur
vrijdag 22 november 2019 van 8.30 tot 12 uur
dinsdag 21 januari 2020 van 13.30 tot 16 uur
woensdag 10 juni 2020 van 8.30 tot 12 uur
Schooljaar
2019-2020
Prijs

Gratis voor mensen, werkzaam in het Stedelijk Onderwijs Gent
40 euro per halve dag voor externen

Groepsgrootte
35
Externe begeleider/lesgever

Rik Pinxten

Papatya Dalkiran

Eef Cornelissen

 

Contactpersoon - intern
Ann Tronquo
Chantal De Smet
Luc Lemarcq