Uit het hoofd, in het lichaam met mindfulness, yoga en massage

In deze vorming leer je door mindfulness, yogahoudingen en massageoefeningen beter omgaan met stress, gedachten en gevoelens.

Ze versterkt je immuunsysteem, zorgt voor een stabieler emotioneel evenwicht, schenkt je meer focus, rust en verbinding.

De vorming leert je jezelf beter kennen en hoe je kunt bijdragen aan je kwaliteit van welzijn.

Startende vanuit de oefeningen voor jezelf breiden we uit naar de oefeningen voor in de klas.

Zo leer je vanuit het eigen kunnen het geleerde in de klas aan te brengen.

Via onderzoek zoeken we samen naar gepaste interventies voor een goed klasklimaat.

In deze vorming staat vooral het doen en ervaren in de focus. We werken zowel in grote groep, in kleine groepjes en in duo. Losse kledij gewenst.

Het gaat door in een mooi sfeervol zaaltje. 

 

Vorm
Vorming
Niveau
Lager onderwijs
Doelgroep
Startende leerkrachten
Leerkrachten
Opvoedend en ondersteunend personeel
Ondersteuner
Thema's
Lichamelijke opvoeding
Sociaal-emotioneel leren
Zorg
Doelstellingen

Het hoofddoel van de workshop is om de leerkracht tools aan te reiken om beter met stress om te kunnen gaan, rust en ontspanning te creëren en (lichaams)bewustzijn te verhogen.
 
In de eerste plaats voor zichzelf, in de tweede plaats voor zijn/haar leerlingen.

 

 • herkennen, benoemen en beter omgaan met gedachten, gevoelens en fysieke gewaarwordingen
 • inzicht verwerven in hoe het menselijk brein werkt tijdens stress- en ontspanningsmomenten
 • stressignalen herkennen  
 • ontspannen van hoofd en lichaam
 • evolueren naar een beter welbevinden, goed voelen
 • breed scala aanreiken van mindfull games, yoga- en massageoefeningen  
 • meer inpakt uitoefenen op het klasklimaat 
 • tools aanreiken aan de lln voor het herkennen, benoemen en beter om te gaan met hun gedachten, gevoelens en fysieke gewaarwordingen
 • tools aanreiken om de leerlingen tot rust te laten komen
 • grenzen voelen en aangeven
 • gevoel van veiligheid en geborgenheid creëren
 • leren genieten
 • verstilling toelaten
Plaats

Yogacentrum t' Rietveld

Herlegemstraat 3

9040 St. Amandsberg

 

Data
dinsdag 12 november 2019 van 9 tot 12 uur
dinsdag 3 december 2019 van 9 tot 12 uur
dinsdag 14 januari 2020 van 9 tot 12 uur
dinsdag 11 februari 2020 van 9 tot 12 uur
Schooljaar
2019-2020
Prijs

totaal 45 euro voor de vier sessies voor personeel werkzaam bij Stedelijk Onderwijs Gent (de verrekening gebeurt via interne transfer v/d werkingsmiddelen v/d school)

 

totaal 160 euro voor de vier sessies voor externen (wacht steeds met betalen tot na ontvangst van de factuur - PBSOG factureert 2 x per jaar) 

Groepsgrootte
15
Vereiste voorkennis

Je werkt met kinderen uit het lager onderwijs

Losse kledij gewenst

Externe begeleider/lesgever

Extern lesgever mindfulness: Lieze Ruys

Intern lesgever yoga en massage: Mieke De Palmenaer

Contactpersoon - intern
Mieke De Palmenaer