Samen sterker: werking iCLB, Ondersteuningsteam, PBSOG - Infosessie

In deze informatieve sessie lichten medewerkers van drie teams hun werking toe.

Leerlingen, ouders en schoolteams kunnen gratis een beroep doen op medewerkers van het iCLB voor informatie, hulp en begeleiding.
Wat kunnen zij voor jou als leerkracht betekenen?

Twee jaar geleden werden GON en WAARBORG samengevoegd in een groot ondersteuningsteam. Ondersteuners spelen in op de ondersteuningsbehoeften van de leerling én de leerkracht. Ze vergroten de draagkracht van zowel de leerkrachten als de school om soepeler om te gaan met specifieke onderwijsbehoefte.  Samen met het team denken ze na over haalbare aanpassingen in de omgeving van de leerlingen.
Hoe kunnen ze jou ondersteunen?

De pedagogisch begeleiders van PBSOG hebben als kernopdracht het verder professionaliseren van teams, directies en leerkrachten om maximale ontwikkelingskansen te bieden aan alle kinderen. Het pedagogisch project van het Stedelijk Onderwijs Gent vormt de leidraad. Daarbij ligt het accent op diversiteit, participatie, creativiteit, innovatie en duurzaamheid.
Met welke begeleidingsvragen kan je bij hen terecht?

Vorm
Vorming
Niveau
Kleuteronderwijs
Lager onderwijs
Voortgezet onderwijs
Doelgroep
Startende leerkrachten
Zorgcoördinatoren
Thema's
Leerlingenbegeleiding
Startende leerkrachten
Doelstellingen
  • Leerkrachten informeren over de werking van iCLB, het ondersteuningsteam en PBSOG.
  • Inzicht krijgen op hoe zij een beroep kunnen doen op de verschillende teams vanuit hun school of klas
Plaats

Opleidingscentrum Campus Prins Filip 
Campus Prins Filip
Jubileumlaan 217
9000 Gent

Data
woensdag 13 november 2019 van 13.15 tot 16.15 uur
Schooljaar
2019-2020
Prijs

Gratis en uitsluitend voor mensen, werkzaam in het Stedelijk Onderwijs Gent.
 

Groepsgrootte
40
Externe begeleider/lesgever

Steven Bauters en Els De Zutter (teamcoaches iCLB basis en secundair)

Kina Steenhaut (teamcoach OTGent)

Luc Lemarcq en Chantal De Smet (pedagogisch begeleiders PBSOG)

Contactpersoon - intern
Chantal De Smet