LSCI Life Space Crisis Intervention - Praten met kinderen en jongeren in crisissituaties

LSCI is een verbale interventiemethodiek die ons leert omgaan met kinderen en jongeren in conflict en crisis.

Door middel van een gesprek met de jongere tijdens het crisismoment of direct erna, wordt de crisis als leermoment benut. Zowel de gevoelens als het gedrag van de jongere worden binnen de ervaren context bespreekbaar gemaakt met volgende doelen: gedragsverandering, een groter zelfvertrouwen, minder angst en meer begrip en inzicht in eigen gevoelens en in eigen en andermans gedrag.

Het is een intensieve vijfdaagse gecertificeerde training waarbij er telkens een ander centraal thema onder de loep wordt genomen en de 6 fases van het gesprek worden ingeoefend. Op de laatste dag is er een test om het LSCI-certificaat te behalen

De training wordt in september gegeven, zodat u de kans hebt om dit al toe te passen tijdens het schooljaar.

Indien u de melding krijgt dat de training volzet is, gelieve een mail te sturen naar de contactpersoon 

 

 

Vorm
Vorming
Niveau
Lager onderwijs
Voortgezet onderwijs
Doelgroep
Leerkrachten
Zorgcoördinatoren
Directies
Beleidsondersteuners
Opvoedend en ondersteunend personeel
Ondersteuner
Thema's
Sociaal-emotioneel leren
Zorg
Plaats

Opleidingscentrum Campus Prins Filip 
Campus Prins Filip
Jubileumlaan 217c
9000 Gent

Data
vrijdag 20 september 2019 van 9 tot 16 uur
maandag 23 september 2019 van 9 tot 16 uur
vrijdag 27 september 2019 van 9 tot 16 uur
maandag 30 september 2019 van 9 tot 16 uur
maandag 7 oktober 2019 van 9 tot 16 uur
Schooljaar
2019-2020
Prijs

230 euro voor personen werkzaam in het Stedelijk Onderwijs Gent voor de ganse opleiding (de verrekening gebeurt via interne transfer v/d werkingsmiddelen v/d school)

330 euro voor externen voor de ganse opleiding (wacht steeds met betalen tot na ontvangst van de factuur - PBSOG factureert 2 x per jaar)

Groepsgrootte
25
Externe begeleider/lesgever

Trainers: Natalie Francq en Wim Hanssens, Senior trainers LSCI.O, opgeleid aan het LSCI-Institute, Washington, USA.        Beiden werkzaam in het beroepsonderwijs en buitengewoon beroepsonderwijs

Contactpersoon - intern
Beatrijs Van De Casteele