Ken je KernTalenten

Als kind kies je onbewust voor speelgoed, spelletjes, interesses en activiteiten die bij je passen. Wat jij als kind tussen 4 en ca. 12 jaar écht leuk vond, verraadt jouw uniek KernTalentenprofiel.

Het geheel van de 23 KernTalenten vormt de ‘blauwdruk’ van je persoonlijkheid, met al je sterktes & relatieve zwaktes, je al dan niet ontwikkeld potentieel én je intrinsieke motivatie om ermee aan de slag te gaan. 

Op de eerste sessie van deze vormingsreeks maken we kennis met de wereld van de KernTalenten. Hierbij krijgen je een zicht op hoe deze theorie is ontstaan, hoe een KernTalentenanalyse gebeurt en krijg je een voorproefje van jouw eigen KernTalenten.

In de periode tussen de herfst- en krokusvakantie krijg je een individuele afspraak waarop een van de erkende analisten jouw KernTalenten in kaart brengt. 

Tijdens de laatste sessie gaan we aan de slag met onze KernTalenten. We verkennen de betekenis van onze KernTalenten voor onze job, ons lesgeven… 
 

Enkel voor personeel van Stedelijk Onderwijs Gent.

Vorm
Vorming
Niveau
Kleuteronderwijs
Lager onderwijs
Voortgezet onderwijs
Doelgroep
Startende leerkrachten
Leerkrachten
Zorgcoördinatoren
Kernteam
Directies
Beleidsondersteuners
Opvoedend en ondersteunend personeel
Secretariaatsmedewerker
Ondersteuner
Thema's
Sociaal-emotioneel leren
Plaats

Opleidingscentrum Campus Prins Filip 
Campus Prins Filip
Jubileumlaan 217c
9000 Gent

Data
dinsdag 22 oktober 2019 van 9 tot 12 uur
vrijdag 21 februari 2020 van 9 tot 12 uur
Schooljaar
2019-2020
Prijs

Kostprijs bedraagt € 10/dagdeel voor leerkrachten uit Stedelijk Onderwijs Gent. De verrekening gebeurt via interne transfer v/d werkingsmiddelen v/d school.

Groepsgrootte
15
Vereiste voorkennis

Geen

Contactpersoon - intern
Griet De Baecke
Maaike Beeckaert