EHBO bijscholing hulpverlener (19/3 voormiddag)

Net als vorige schooljaren richten wij in het voorjaar van 2020 een opfrissingcursus/basiscursus EHBO in.

Deze is verplicht voor de collega’s die reeds de basiscursus gevolgd hebben.

De cursussen zullen doorgaan in februari/april 2020.

Deze opleidingen bieden we aan vanuit het Stedelijk Onderwijs Gent en is kosteloos voor onze scholen!

Gelieve per school en per vestigingsplaats maximum 2 personeelsleden in te schrijven die de opfrissingscursus zullen volgen zodat jullie in orde blijven met de reglementering met betrekking tot de nijverheidshelpers.  

We richten één basiscursus ( 3 dagen) in voor scholen die door omstandigheden geen of maar 1 nijverheidshelper meer hebben.

Het is dus niet de bedoeling dat jullie extra nijverheidsmedewerkers opgeven als jullie er al 2 op school hebben.

Vorm
Vorming
Niveau
Andere
Kleuteronderwijs
Lager onderwijs
Voortgezet onderwijs
Thema's
EHBO en brandbestrijding
Doelstellingen

Bijscholing - Opfrissing

Plaats

Opleidingscentrum Campus Prins Filip 
Campus Prins Filip
Jubileumlaan 217c
9000 Gent

Data
donderdag 19 maart 2020 van 8.30 tot 12.30 uur
Schooljaar
2019-2020
Prijs

kosteloos voor de scholen

Groepsgrootte
15
Vereiste voorkennis

geen

Contactpersoon - intern
Josephine Elaut