Boost voor leerlingenbegeleiders en zorgteams S.O.

Het nieuwe decreet leerlingenbegeleiding stelt ons voor nieuwe uitdagingen in ons zorgbeleid. Gelukkig staan we er niet alleen voor. In deze collegagroep delen we individuele expertise, leren we van elkaar en denken we samen na hoe we de zorg op school steeds beter kunnen aanpakken in het belang van alle leerlingen. We onderhouden nauwe contacten met onze iCLB- en OVSG-experts en volgen nieuwe evoluties op de voet. Alle thema’s rond zorg op leerling-, klas- en schoolniveau  komen aan bod.

Vorm
Collegagroep
Niveau
Voortgezet onderwijs
Doelgroep
Zorgcoördinatoren
Beleidsondersteuners
Thema's
Leerlingenbegeleiding
Zorg
Doelstellingen
  • Netwerkvorming: verantwoordelijken en actoren in de leerlingenbegeleiding samenbrengen
  • Ervaringen en expertise uitwisselen, van elkaar leren
  • Professionaliseren, prikkelen, motiveren rond leerlingenbegeleiding
  • Visie rond zorgbeleid ontwikkelen
  • Ondersteuning van de implementatie van nieuwe ontwikkelingen in het zorgbeleid
Plaats

Opleidingscentrum Campus Prins Filip, Jubileumlaan 217, 9000 Gent
 

Data
woensdag 25 september 2019 van 8.30 tot 12 uur
dinsdag 19 november 2019 van 13.15 tot 16.15 uur
maandag 27 januari 2020 van 13.15 tot 16.15 uur
donderdag 19 maart 2020 van 8.30 tot 12 uur
dinsdag 12 mei 2020 van 13.15 tot 16.15 uur
Schooljaar
2019-2020
Prijs

Gratis.

Groepsgrootte
15
Vereiste voorkennis

De job van leerlingenbegeleider uitoefenen, aanspreekpunt zijn voor het zorgbeleid of lid zijn van het zorgteam.

Contactpersoon - intern
Chantal De Smet