Stad Gent wil scholen de komende jaren stimuleren om hun speelplaatsen om te toveren tot een groene en avontuurlijke speelplaats (GRAS).

Wat is een groene en avontuurlijke speelplaats?

Op een GRAS (groene en avontuurlijke speelplaats) staat de beleving  en het spelen van het kind centraal. Sleutelwoorden zijn uitdaging , natuurelementen en variatie. Een GRAS kan uiteenlopende vormen aannemen.

Een GRAS wordt opgebouwd uit een aantal basiselementen, zoals:

  • variatie in reliëf (hoog versus laag)
  • variatie in spelzones (rustig versus intensief)
  • variatie in ondergronden (verhard versus onverhard)
  • beplanting voor een groene uitstraling.

Het belang van de schoolspeelplaats

Voor kinderen is de speelplaats op school dé buitenplek waar ze dagelijks spelen. Bovendien is voor een toenemend aantal kinderen de speelplaats zelfs de énige buitenplek waar ze regelmatig, vrij buitenspelen.

Kinderen spenderen een behoorlijk deel van hun tijd op de speelplaats en daarom is belangrijk dat dit een kwaliteitsvolle buitenruimte is.

De gemiddelde Vlaamse speelplaats is echter vaak grijs, vlak, monotoon en weinig prikkelend. Bij investeringen wordt er vaak gegrepen naar dure speeltuigen en rubberen tegels waar teveel kinderen ‘om beurt’ eens op spelen.

In onze buurlanden (Nederland, Duitsland, …) zien we dat het ook anders kan. Daar spelen kinderen op natuurlijke, groene en uitdagende speelplaatsen. En dit heeft duidelijk een positief effect op zowel de kinderen als de school in het algemeen. Een GRAS brengt beleving, ontdekking, creativiteit en rust samen. Bovendien draagt een GRAS een steentje bij aan het groene aanzicht en de leefbaarheid van onze stad.

Waarom is een GRAS beter voor kinderen en dus voor alle betrokkenen?

Een GRAS daagt kinderen uit tot meer bewegen. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat Vlaamse kinderen te weinig bewegen. Dit komt hun gezondheid allerminst ten goede, ze lopen hierdoor een groter risico op overgewicht. Veel bewegen is bovendien  positief voor leerprestaties.

Een GRAS  biedt meer variatie in spel en spreekt zo een bredere groep kinderen aan. Het zorgt ervoor dat élk kind een plek kan vinden, ook de meer rustige kinderen.

Op een GRAS valt er meer te beleven. Hierdoor is er minder verveling  en agressief gedrag. Natuurelementen verhogen immers de speelkansen, wat de stemming van kinderen positief beïnvloedt.  Kinderen spelen anders, in een meer ontspannen sfeer, met minder pestgedrag als gevolg.

Kinderen komen steeds minder in contact met natuur. Een GRAS kan hierin verandering brengen. Door op jonge leeftijd te leren omgaan met natuur, zullen kinderen spontaan leren  om er respect voor te hebben.

Een GRAS biedt veel mogelijkheden voor educatie. Het exploreren en contact zoeken met natuur, meeleven met de seizoenen, de mogelijkheid tot een buitenklas, … . Het biedt ook mogelijkheden om een scala aan eindtermen te behalen.

Ondersteuning voor Gentse scholen

Elke Gentse school kan ondersteuning krijgen bij de transformatie van de speelplaats.
De ondersteuning bestaat onder meer uit:

  • een inspirerende uiteenzetting van het GRASproject in woord en beeld (ca. anderhalf uur, doelgroep: directie, leerkrachten en andere teamleden, en oudergroepen)
  • trajectbegeleiding in verschillende fases: visievorming, het organiseren van inspraak, opmaak van een praatplan, … .
  • infopunt voor alle vragen
  • mogelijkheid tot het aanvragen van een subsidiebedrag van 3000 euro.

Vraag hier je subsidie aanvoor een groene en avontuurlijke speelplaats