In uitvoering van het nieuwe decreet lokaal bestuur hebben Stad en OCMW Gent voor 2019 een éénjarig meerjarenplan opgesteld.

De Vlaamse regering keurde het decreet lokaal bestuur (DLB) goed met daaraan gekoppeld een nieuw besluit over de Beleids- en Beheerscyclus (BBC). Stad en OCMW Gent hebben ervoor gekozen vanaf 1 januari 2019 als piloot deze nieuwe regelgeving vervroegd toe te passen, vandaar een éénjarig meerjarenplan.   

Meerjarenplan 2019

Het voorliggende éénjarig meerjarenplan is hoofdzakelijk opgesteld vanuit een technisch oogpunt. Dit betekent dat geen nieuwe beleidskeuzes werden opgenomen. Enkel technische aanpassingen en aanpassingen vanuit een veranderde realiteit werden meegenomen. Het moet de diensten in staat stellen verder te werken in afwachting van een nieuw meerjarenplan dat de vertaling zal zijn van een nieuw bestuursakkoord en dus van de beleidsvisie van een nieuwe bestuursploeg. 

De documenten van het éénjarig meerjarenplan vind je onderaan deze pagina.

Alle voorgaande documenten kan je hier consulteren.