Samenwerking met de zeven Gentse zustersteden.

De Stad Gent onderhoudt al een halve eeuw banden met zeven verschillende zustersteden, ‘twinnings’ of ‘jumelages’. Deze steden liggen mee aan de basis van de huidige Europese samenwerking. Ze werden na de Tweede Wereldoorlog opgezet om vroegere vijanden weer dichter bij elkaar te brengen en om de verbroedering en verzoening in Europa expliciet te maken.

Vandaag is de vredesgedachte minder prominent, maar het gaat nog steeds om het samenbrengen van mensen en het smeden van vriendschapsbanden over de grenzen heen. Sinds 2008 werkt het stadsbestuur van Gent actiever samen met haar zustersteden, door concrete ervaringen en good practices uit te wisselen, en samen projecten op te starten.

De Gentse zustersteden

De zeven zustersteden zijn:

(klik op de namen voor verdere info over de samenwerking)

Het Europees subsidieprogramma ‘Europa voor de burger’

Subsidies voor samenwerking met Europese zustersteden zijn mogelijk via het ‘Europe for citizens’ – ‘Europa voor de Burger’- programma. Door het bevorderen van een actief Europees burgerschap Wil 'Europa voor de burger' de betrokkenheid vergroten van burgers en maatschappelijke organisaties op de weg naar Europese integratie.