Gebruik onze open data-sets in uw eigen applicaties

De informatie onder deze titel is bedoeld voor zij die open data-sets willen gebruiken in eigen applicaties. Dit is geen 3D-viewer waarin u online kan rondnavigeren.

Een 3D-model van de volledige stad Gent is vanaf 19/3/2016 als Open Data beschikbaar. Het aangeboden digitaal formaat is een C.A.D.(Computer Aided Design) versie in DWG’13.

De 3D-open data wordt in zip-bestanden aangeboden, per blok van 1 km² ingedeeld, volgens het geografisch Lambert-coördinatenstelsel. In een zip-bestand zitten telkens 2 DWG bestanden en 1 pdf met uitleg (metadata). Deze pdf is ook hier raadpleegbaar.

Als zo’n dwg bestand in een CAD-programma wordt geopend moet er mee rekening gehouden worden dat het nulpunt conform het Lambert-coördinatenstelsel (www.ngi.be) ver af ligt van de plaats van de tekening. In het Lambert-coördinatenstelsel ligt België namelijk in het rechter-boven kwadrant, waarbij elk geometrisch punt in de X-as én de Y-as een positieve waarde heeft in de eenheid meter.

Daardoor ligt Gent op ongeveer 100.000 eenheden in meter (dus 100 km) ten oosten (dus rechts) van de meest links gelegen punt op de landsgrens van België en 200.000 eenheden (dus 200 km) ten noorden van (dus boven) het meest zuidelijk gelegen punt op de landsgrens van België in het Lambert-Coördinatenstelsel. 

Het detailniveau voor het terrein (het reliëf) is LOD 0 (Level Of Detail) het detailniveau voor de gebouwen is LOD 2. Dit zijn gebouwen met inbegrip van de dakvormen (zie e-book p.46 voor uitleg over LOD – Level Of Detail). Deze datasets bevatten geen bodem-, gevel- en daktexturen.

De datasets vindt u op deze pagina. De naamgeving verwijst naar de opdeling in vakken volgens deze overzichtskaart .

Nr van het vak op de kaart: 094_191
verwijst naar het ZIP-bestand met naam: dwg_094000_191000_10_2_N_2013
 
Omdat tijdens de initiële verwerking geen basisdata beschikbaar was voor de zone Drongen, bleef er tot voor kort een blinde vlek in het 3D-model. Het Gentse bedrijf Aquaterra nam het initiatief om deze leemte op te vullen via fotogrammetrische kartering van zo'n 2000 bijkomende gebouwen. Aquaterra schonk de dataset gratis aan de stad, zodat het volledige grondgebied van Gent nu als 3D-model beschikbaar is.
 

Er zijn ook 2 aparte bestanden beschikbaar voor de binnenstad in een WRL-formaat voor het terrein (bodem) en KMZ-formaat voor de gebouwen.

Download "Gent-Binnenstad-Gebouwen-LOD2"KMZ (13.5 MB)Download “Gent-Binnenstad-Terrein-Luchtfoto"WRL (29.49 MB)

Gebruik van "open 3D-data" in een 3D-game engine:

Een demo in de game-engine Unity waarbij de mogelijkheden van gebruik van Open 3D-data interactief worden getoond, opent u hier. De Stad Gent zal binnenkort het volledige grondgebied in de 3D-game engine online ter beschikking stellen als 3D-viewer.