Gent gebruikt diverse scan-technieken voor het maken van digitale 3D-modellen.

Stad Gent gebruikt 3D-scan technologie vanuit de lucht, al rijdend en op statief op het terrein.

Voor het terrestrisch scannen (van op de grond) beschikt Stad Gent over een eigen topografische 3D-scanner.

Voor het scannen van kleinere objecten gebruiken we ook een 3D-handscanner.

Evolutie van de inzet van 3D-scanning door het 3D-team van de Gent:

 • In 2009 werd de binnenstad van Gent gescand vanuit de lucht. Een helicopter bracht met een resolutie van 140 punten per m² alle gebouwen in beeld. Dit resulteerde in een wolk van punten met elk een xyz-coördinaat. Van dit soort punten-wolk wordt nadien een vectormodel gemaakt. Zo ontstaan gevel- en dakvlakken in 3D.
 • Voor het vectoriseren van de stadsrand buiten de kleine stadsring werd gebruik gemaakt van de puntenwolken van een luchtscan (vliegtuig) in opdracht van de Vlaamse overheid 2013.
 • De Stad Gent beschikt zo over een vrij gedetailleerde scan van elk gebouw in de stad.
 • In 2011 werd een proefproject met mobile-scanning uitgevoerd voor deelgebieden in de stad (o.a. Sint-Macharius en delen van Nieuw Gent).
 • In 2010 kocht de Stad Gent een terrestrische 3D-scanner. Diverse toepassingen konden daardoor worden uitgevoerd:
  • inscannen van nutsvoorzieningen in open sleuven (de scanners waarover de Stad Gent beschikt kunnen niet "door" een materiaal scannen, maar scant alleen oppervlakten, dus kunnen ondergrondse nutsleidingen alleen worden gescand bij het aanleggen in open sleuf)
  • inscannen van archeologische opgravingen: de funderingen van de historische bebouwing op het Emile Braunplein werden ingescand alvorens de Green aan te leggen naast de stadshall
  • inscannen van pleinen, straten, parken
  • inscannen van details van gevels van gebouwen
  • inscannen van interieurs
  • inscannen van monumenten en beeldhouwwerken
  • inscannen van objecten voor musea
  • inscannen van af te breken gebouwen (bvb de pianowinkel op het Octrooiplein voor de afbraak 2012)
  • In januari 2018 werd de "Peperbus" ingescand. Een restant van de oude vestingswerken rond de binnenstad Gent op de Isabellakaai. De scans zullen worden gebruikt om na restauratie van het torentje de exacte positie en hellingshoek waaronder de toren nu scheef staat perfect te reconstrueren.
 • In 2018 werd vooral de nieuwe handscanner ingezet:
  • voor het Museum van Kina werden opgezette vogels ingescand. Ze worden nadien in 3D-geprint en zullen deel uitmaken van een tactiele tentoonstelling.
  • de jongerenjury van de wedstrijd "Apps for Ghent" werd ingescand. De juryleden ontvangen een van hen zelf in 3D-geprint model.
  • voor Dienst Stadsarcheologie werden archeologische relicten ingescand. De resultaten werden meegenomen in de Augmented Reality toepassing "Onder de Krook".

 

3D-handscanner scant objecten die nadien worden geprint in 3D ifv een tactiele tentoonstelling