Ontdek uw stad virtueel en in drie dimensies

3D-Citygame : bouw mee!

De voorbije jaren kreeg een gedetailleerd 3D-model van de Stad Gent vorm. Daarop worden nu heel wat nieuwe toepassingen bedacht. Eén daarvan is het bouwen van een 3D-stadsspel.

De Stad Gent zoekt voor deze 3D-citygame inspiratie en ideeën bij de Gentenaars. Sommige bewoners tekenen al met ons mee als 3D-ambassadeur voor hun eigen wijk en reconstrueren op die manier (in een gratis 3D-programma) verdwenen gebouwen in de stad. Anderen tekenen de inrichting van leef-straten in 3D in overleg met buren. We zoeken nog meer geïnteresseerden die hun eigen wijk op die manier in het 3D-stadsspel willen aanvullen met aspecten uit het verleden, het heden, de toekomst… Visionaire ideeën over de stad kunnen in de 3D-game engine tot leven komen.  Kortom, grijp uw kans en realiseer virtueel alles wat u ooit over de Stad Gent kon dromen maar nog niet in de werkelijke wereld zag. Of u verzint gewoon een keitof scenario met bijgaande animatie, op zoek naar … ?

We roepen alle Gentenaars op om met ons te komen meewerken om dit 3D-stadsspel vorm te geven. Kunt u goed tekenen, maar nog niet digitaal in 3D-tekenen? Geen nood, we geven u een initiatie en binnen het uur tekent u uw eigen 3D-dromen. Of misschien reconstrueert u een afgebroken gebouw uit uw buurt, op basis van oude foto’s of plannen … Bent u al 3D-artiest, schrijf u dan ook als de bliksem in.

Bent u programmeur en wilt u graag vrijwillig meebouwen aan de animatie in het 3D-stadsspel, doe dan zeker ook mee.

Of misschien heeft u helemaal geen digitale interesse, maar wilt u wel sterke verhalen vertellen over hoe het vroeger wonen was in de stad, of wilt u wel eens Wattman zijn in de oude gele tram uit de jaren 60, wil je even door de oude wereldtentoonstelling in 1913 wandelen met een HeadMounted Display op je hoofd.  Of misschien organiseer je wel een virtueel middeleeuws event op de Koornmarkt ? Je hebt alternatieven voor een futuristisch Gent in 2134 ? Twijfel niet en kom ze inpassen…

Kortom, we zoeken ideeën, inspiratie, en vooral heel veel co-creatie, samenwerking tussen Gentenaars. Stadsdiensten faciliteren met de nodige software (een 3D-game engine), initiatie, expertise en ondersteuning. Iedereen is welkom, jong en oud, van 7 tot 107. Er is geen voorkennis vereist.
Op het start-event, de kick-off, geven we uitleg over Gent in 3D, en laten we ideeën opborrelen over hoe we samen met de aanwezigen willen bouwen aan het 3D-stadsspel. U kunt er ook kennismaken met technieken van 3D-scanning, 3D-modeling en 3D-printing. Het vervolgtraject van de 3D-Citygame wordt in overleg met de aanwezigen bepaald.

De Kick-off 3D-citygame vond plaats op 15 september 2016 tussen 20 en 22 uur in AC Portus, Keizer Karelstraat 1, 9000 Gent. Een 50-tal enthousiaste burgers kwamen langs.

Heb je interesse om ook vrijwillig mee te denken, tekenen, scenario's bedenken of programmeren contacteer dan :

Mario Matthys of Gentinfo 09 210 10 10.

 

Initiatiesessies Gent in 3DTeken mee aan het verleden en de toekomst van de stad

Digitaal boek : “Mijn gemeenten in meerdere dimensies”
Open 3D-DATA
Demo’s
Oproep
Facebook

Digitaal boek : “Mijn gemeente in meerdere dimensies”

Tussen 2009 en 2014 werd het “Gent in 3D” project gesubsidieerd via EFRO (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling). De resultaten van dit project zijn gebundeld in een boek. Het boek behandelt op toegankelijke wijze de resultaten van het Gent3D-project. Het informeert de burger, beleidsmakers, ambtenaren over mogelijkheden van 3D en multi-D. Maar het kan ook verhelderend werken voor experten uit disciplines architectuur, ruimtelijke planning, geografie, archeologie, geschiedenis, …

De kennisdiffusie in het boek kan ook behulpzaam zijn in lessen geografie, tekenen of misschien zelfs bij wiskunde en geschiedenis in het secundair onderwijs. Het kan ook kinderen uit de lagere school enthousiast maken in denken over de ruimte waarin we leven… 

Een op papier gedrukte versie van het boek is via EFRO-middelen toegestuurd aan elke gemeente en aan alle bibliotheken in Vlaanderen.

Lees het e-bookMijn gemeente in meerdere dimensies

Open 3D-Data Stad Gent

De informatie onder deze titel is bedoeld voor zij die open data-sets willen gebruiken in eigen applicaties. Dit is geen 3D-viewer waarin je online kan rondnavigeren.

Een 3D-model van de volledige stad Gent is vanaf 19/3/2016 als Open Data beschikbaar. Het aangeboden digitaal formaat is een C.A.D.(Computer Aided Design) versie in DWG’13.

De 3D-open data wordt in zip-bestanden aangeboden, per blok van 1 km² ingedeeld, volgens het geografisch Lambert-coördinatenstelsel. In een zip-bestand zitten telkens 2 DWG bestanden en 1 pdf met uitleg (metadata). Deze pdf is ook hier raadpleegbaar.

Als zo’n dwg bestand in een CAD-programma wordt geopend moet er mee rekening gehouden worden dat het nulpunt conform het Lambert-coördinatenstelsel (www.ngi.be) ver af ligt van de plaats van de tekening. In het Lambert-coördinatenstelsel ligt België namelijk in het rechter-boven kwadrant, waarbij elk geometrisch punt in de X-as én de Y-as een positieve waarde heeft in de eenheid meter.

Daardoor ligt Gent op ongeveer 100.000 eenheden in meter (dus 100 km) ten oosten (dus rechts) van de meest links gelegen punt op de landsgrens van België en 200.000 eenheden (dus 200 km) ten noorden van (dus boven) het meest zuidelijk gelegen punt op de landsgrens van België in het Lambert-Coördinatenstelsel. 

Het detailniveau voor het terrein (het reliëf) is LOD 0 (Level Of Detail) het detailniveau voor de gebouwen is LOD 2. Dit zijn gebouwen met inbegrip van de dakvormen (zie e-book p.46 voor uitleg over LOD – Level Of Detail). Deze datasets bevatten geen bodem-, gevel- en daktexturen.

De datasets vind je op deze pagina. De naamgeving verwijst naar de opdeling in vakken volgens deze overzichtskaart .

Nr van het vak op de kaart: 094_191
verwijst naar het ZIP-bestand met naam: dwg_094000_191000_10_2_N_2013
 
Omdat tijdens de initiële verwerking geen basisdata beschikbaar was voor de zone Drongen, bleef er tot voor kort een blinde vlek in het 3D-model. Het Gentse bedrijf Aquaterra nam het initiatief om deze leemte op te vullen via fotogrammetrische kartering van zo'n 2000 bijkomende gebouwen. Aquaterra schonk de dataset gratis aan de stad, zodat het volledige grondgebied van Gent nu als 3D-model beschikbaar is.
 

Er zijn ook 2 aparte bestanden beschikbaar voor de binnenstad in een WRL-formaat voor het terrein (bodem) en KMZ-formaat voor de gebouwen.

Download "Gent-Binnenstad-Gebouwen-LOD2"KMZ (13.5 MB)Download “Gent-Binnenstad-Terrein-Luchtfoto"WRL (29.49 MB)

Gebruik van "open 3D-data" in een 3D-game engine:

Een demo in de game-engine Unity waarbij de mogelijkheden van gebruik van Open 3D-data interactief worden getoond, open je hier. De Stad Gent zal binnenkort het volledige grondgebied in de 3D-game engine online ter beschikking stellen als 3D-viewer.

Demo's

“Gent in 3D” wordt gerealiseerd gebruik makende van innovatieve technieken. Regelmatig worden demo’s gegeven met behulp van dit digitaal instrumentarium. Op afroep kan ook een demo voorzien worden voor scholen, groepen, organisaties, enz.

Neem hiervoor contact met 3D-coördinator Mario Matthys.

  • Interactieve lezing over “Gent in Multi-D”: een holistische (allesomvattende) benadering met honderden beelden, over “Gent in 3D” en “Gent in meerdere dimensies” . Diverse deel-toepassingsdomeinen komen aan bod.
  • Demo 3D-scanner: De Stad Gent beschikt over een 3D-scanner. Die scanner wordt ingezet om de bestaande gebouwen en straten nauwkeurig op te meten in 3 dimensies. De resultaten van die scanner zijn “digitale puntenwolken” die worden verwerkt tot een volwaardig 3D-model.
  • Demo 3D-game ontwikkeling: De Stad Gent gebruikt “serious gaming” in visualisaties. Game engines laten heel wat indrukwekkende animatie toe. 
  • Demo 3D-printer: De Stad Gent gebruikt 3D-printing en beschikt daarvoor zelf over 2 kleine apparaten. In het stadsmuseum STAM staat een hele grote witte maquette van de Gentse binnenstad, schaal 1/1000 bovenop de luchtfoto van de binnenstad. Deze maquette is geprint in 3D in 2010, afgeleid van het digitale 3D-model van de Stad. 
  • Demo 3D-CAVE: Om Gent in 3D te zien, werd een levensgrote 3D-C.A.V.E.(Computer Aided Virtual Environment) opgezet. Dit is een kubus van 3,2 meter zijde met projectieschermen rondom rond. Je kan er rondvliegen en wandelen met behulp van een draadloze joystick.
  • Initiatie Sketchup: Een via internet gratis te downloaden 3D-programma laat toe om op heel eenvoudige wijze in 3D te tekenen. Een goede dosis enthousiasme volstaat om na 1 uur initiatie al vlot 3D-modellen te tekenen van je eigen straat, huis, tuin of interieur… We passen het resultaat graag digitaal in in “Gent in 3D”.
  • Demo 4D-tekenen: De 4de dimensie staat voor “tijd”. Enkele bewoners tekenen op basis van oude foto’s en tekeningen mee aan het Gent in 3D van vorige eeuwen… Zo ontstaat een teletijdsmachine. Dit project loopt in samenwerking met de “bewonersacademie”. Kom je eens informeren, misschien zet het je aan om er ook mee te starten en word je 3D-ambassadeur van je eigen wijk.

Oproep

Architecten of andere creatieve personen die over een 3D-model beschikken van een virtueel gebouw, een idee over de stad, een ingerichte leefstraat, … mogen contact opnemen met Mario Matthys. We passen je 3D-model dan in in de 3D-stadsmaquette. Je kan dan een kijkje komen nemen in je 3D-model op ware grootte in de 3D-C.A.V.E.

Facebook

Alle informatie over Gent in Multi-D verschijnt op de facebook pagina van de Bewonersacademie.

Oudere informatie kan u nog terugvinden op de facebook pagina van Gent in 3D.

 

Filmverslag van het project "Mijn huis, mijn droom" uit 2011.  Dit was een wedstrijd waarbij jongeren hun droomhuis mochten ontwerpen. 10 kinderen wonnen een projectweek. Terwijl ze workshops volgden over wonen, architectuur, interieurarchitectuur, stedenbouw, ... werd aan elk kind een student-architectuur gekoppeld, die de droomwoning van het kind in 3D-tekende.

Lees meer over: digitaal

3D-Citygame : bouw mee !

Laatst gewijzigd: 
20 september 2016 - 14:49