Wat doet het Stadsbestuur voor mensen in armoede tijdens deze legislatuur

De missie van het Armoedebeleidsplan 2014-2019 is kort en krachtig: we willen de armoede in Gent verminderen.

Lokaal armoedebeleid

Armoede moet structureel aangepakt worden op verschillende niveaus: Europees, federaal en ook steeds meer op Vlaams niveau. Het lokaal niveau
heeft ook een aantal belangrijke hefbomen in handen die een rechtstreekse
invloed hebben op de leefwereld van de burgers. Het lokaal bestuur weet
wat er echt leeft in de stad en wat de specifieke noden zijn. Een doordacht
lokaal armoedebeleid is dan ook essentieel.

OCMW Gent als regisseur armoedebestrijding

Een lokaal armoedebeleid kan maar slagen door de samenwerking tussen de vele verenigingen en organisaties die zich dagelijks inzetten tegen armoede.
Zij zetten immers een enorme diversiteit en expertise in en kunnen rekenen op honderden medewerkers en nog veel meer vrijwilligers. Het Gentse armoedebeleidsplan kan dan ook pas slagen met de brede medewerking van deze vele Gentse organisaties. De coördinatie en aansturing van het armoedebeleidsplan neemt OCMW Gent op zich.
 

Leeshet Armoedebeleidsplan 2014-2019

Armoedebeleidsplan 2014-2019