Met de nieuwe structuurvisie voor Gent willen we een antwoord bieden op de maatschappelijke uitdagingen.