De luchtverontreiniging heeft een grote invloed op onze gezondheid

Onderzoek wijst uit dat luchtverontreiniging een grote invloed heeft op onze gezondheid.
Een levenslange blootstelling aan te hoge concentraties fijn stof vermindert onze gemiddelde levensverwachting met ongeveer een jaar. Het inademen van vervuilde lucht kan hart- en vaatziekten (zoals vaatvernauwing, verhoogde hartslag, hartinfarct) en longaandoeningen (hoesten en astma) veroorzaken. Kinderen, ouderen en mensen met een bestaande longaandoening of hart- en vaatziekte zijn extra kwetsbaar.

Hebt u vragen?Vind hier een antwoord 

Lees meer over: gezondheid, luchtkwaliteit