Met het klimaatplan zet de Stad Gent koers naar klimaatneutraliteit in 2050.

De Gentse gemeenteraad keurde op 26 januari 2015 het Klimaatplan 2014-2019 goed. Hiermee bevestigt de Stad Gent dat ze nog deze legislatuur 105 miljoen euro zal investeren in maatregelen die rechtstreeks bijdragen aan een lagere CO2-uitstoot.

Daarnaast is er een budget van 40 miljoen euro voor maatregelen die gedeeltelijk bijdragen aan een lagere uitstoot. De uiteindelijke doelstelling is klimaatneutraal te zijn in 2050 of met andere woorden geen negatieve impact op het klimaat meer te hebben.

Sociaal klimaatbeleid

Als eerste Vlaamse stad tekende de Stad Gent in 2009 het 'Burgemeestersconvenant' om de lokale CO2-uitstoot tegen 2020 met minstens 20% terug te dringen ten opzichte van 2007. Volgens schepen Tine Heyse, bevoegd voor Klimaat, Energie en Milieu, is ongeveer de helft al gerealiseerd. In het Klimaatplan staan beleidsoverschrijdende acties tot 2019, waardoor alles volgens schema verloopt om van Gent tegen 2050 een klimaatneutrale stad te maken.

De inspanningen komen niet alleen ten goede van het klimaat en het milieu, maar ook van de leefbaarheid van de stad voor alle Gentenaars, zowel vandaag als in de toekomst. De Stad Gent kiest voor een sociaal klimaatbeleid door extra middelen te voorzien om kwetsbare gezinnen te wapenen tegen energiearmoede. Verder wordt ook ingezet op een lokale duurzame voedselstrategie om onze lokale CO2-uitstoot te verminderen. Ook door doorgaand verkeer te weren uit de binnenstad en de snelheid te beperken, daalt de CO2- uitstoot aanzienlijk

Gemakkelijker en goedkoper

Een brede waaier aan premies, waarvan de hoogte aan het inkomen is gerelateerd, moet het aantal energiezuinige renovaties verdubbelen tot 3.500 per jaar. De Stad Gent kiest ook voor 'ontzorging' door het verlenen van bouwadvies, een goedkope energielening, een energiescan of ondersteuning bij inschatten van het renovatiebudget. 

Voorbeeldfunctie van de Stad Gent

De stadsdiensten verbinden zich ertoe gedurende de legislatuur 15% minder energie te verbruiken. In stadsontwikkelingsprojecten zullen op vlak van energie hoge ambities opgelegd worden. Zo zullen de Oude Dokken (Schipperskaai) energie recupereren uit afvalwater en groenten- en fruitafval.

Bedrijven en haven

De Stad Gent wil in de bedrijven en de haven energiereductie en productie van hernieuwbare energie stimuleren. Bedrijven kunnen coaching krijgen om de energie-efficiëntie van de economische activiteiten te verbeteren. De Stad Gent wil ook het aandeel lokaal geproduceerde energie verdubbelen tot 15% van de huishoudelijke vraag in 2019. Wind, zon en restwarmte zijn belangrijke bronnen die hiertoe zullen bijdragen.

Ontdek meer over de klimaatambities van de Stad GentLees het Gents Klimaatplan 2014-2019 (2.25 MB)

Lees meer over: klimaatplan, Gent klimaatstad