Foodsavers in Gent: via een logistiek platform worden voedseloverschotten verzameld en geleverd aan Gentse sociale organisaties.

Sinds 3 maart 2017 werken OCMW en Stad Gent samen om structureel en op grote schaal voedselverspilling te vermijden door overschotten in te zamelen.

Binnen een sociaal tewerkstellingsproject van het OCMW werd een logistiek platform opgericht waar voedseloverschotten worden verzameld. Van daaruit worden ze gekoeld geleverd aan sociale organisaties en sociale restaurants.
Met Foodsavers komt er meer gezonde, verse voeding bij mensen in armoede terecht, vermijden we een stevige CO2-uitstoot en zorgen we voor extra sociale tewerkstelling. Het project is een onderdeel van het Dienstenbedrijf Sociale Economie (DBSE). Dat biedt mensen die het moeilijk hebben op de arbeidsmarkt een opleiding en werkervaring. Wie bij Foodsavers aan de slag gaat, leert zo op korte tijd heel wat logistieke vaardigheden.

Het succes van Foodsavers in cijfers

In januari 2019 rondde Foodsavers de magische kaap van 1000 ton voedseloverschotten, ofwel 530.821 maaltijden of voedselpakketten. Zo veel kon Foodsavers Gent op twee jaar tijd schenken aan mensen in armoede. De voedselrestjes werden herverdeeld over 106 sociale organisaties in Gent. Op die manier bereikte het project al zo'n 57.000 Gentenaars in armoede.

 In 2017 bereikte de werking bijna 19.000 unieke Gentenaars, in 2018 verdubbelde dat aantal naar meer dan 38.000 individuen.

Voedselverspilling vermijden is goed voor het klimaat

Tegelijkertijd realiseerden de Stad Gent en het OCMW Gent ook een verminderde uitstoot van 2.419 ton CO2. Deze CO2-impact bevindt zich zowel in de fase van productie, verwerking, distributie als consumptie en afvalverwerking van voeding. Voeding heeft een belangrijke impact door zowel het gebruik van energie als van grondstoffen.

Betere toegang tot gezonde voeding voor mensen in armoede

Het OCMW biedt met deze verdeling van voedseloverschotten bijkomende ondersteuning aan sociale organisaties die de voedseloverschotten gebruiken in hun werking. Ze bereiken op die manier mensen in armoede via maaltijden of voedselpakketten. 

Nationale en internationale prijzen

De medewerkers van Foodsavers Gent mochten intussen ook tal van prijzen in ontvangst nelmen, waaronder de publieksprijs van de Grote Prijs voor Toekomstige Generaties, de Sustainable Partnership Award van The Shift, de Food Waste Award in de categorie 'lokale besturen'. In september 2018 kaapte Foodsavers Gent ook de hoogste prijs weg van de internationame Milan Pact Awards in Tel Aviv en in oktober 2018 won Foodsavers Gent de Climate Star Award.

Hoe gebeurt de voedselinzameling en herverdeling?Bekijk het filmpje