De stad wil het voedselsysteem verduurzamen: van productie over verwerking en distributie, tot consumptie en afvalverwerking.

 
Gent trekt ten strijde voor lekkere, lokale en duurzame voeding. Niet zomaar een charmeoffensief, maar een tactisch meesterplan om het voedselsysteem in Gent te verduurzamen. De stad mikt op overwinningen doorheen de hele lokale voedselketen: van productie over verwerking en distributie, tot consumptie en afvalverwerking.

Gent en garde

Tijdens onze opmars willen we de CO2-impact van het voedselsysteem drastisch terugdringen. Om onze troepenmacht verder te versterken, smeden we duurzame coalities met lokale producenten en consumenten. Ook fairtradeproducten uit het Zuiden zullen een prominentere rol in ons arsenaal krijgen.
 
Met de volgende vijf doelstellingen zijn we goed gewapend om de eindzege te behalen. Ten aanval!
 
  • Een meer zichtbare, kortere voedselketen

De lokale producent verkoopt zijn producten rechtstreeks aan de klant. Zo krijgt de consument meer voeling met waar zijn eten vandaan komt.
 
  • Duurzamere voedingsproductie en –consumptie

Landbouwers, inwoners en gebruikers nemen deel aan duurzame stadslandbouw en verbruikers consumeren duurzamer (lokaal, seizoensproducten, bio, vegetarisch of fair trade).
 
  • Sterke sociale meerwaarde van voedingsinitiatieven

Voeding is een krachtig thema om mensen rond samen te brengen. Initiatieven rond voeding kunnen zorgen voor een betere sociale cohesie en tewerkstelling.
 
  • Voedselafval terugdringen

Eén derde van ons geproduceerde voedsel belandt vandaag nog op de afvalberg, zoals bv. de minder mooie groenten. Door een afzetmarkt te zoeken voor voedseloverschotten en inwoners tips te geven om bewust aankopen te doen, optimaal voeding te bewaren en te verwerken, wil Gent de hoeveelheid voedselafval terugdringen.
 
  • Voedselafval maximaal hergebruiken als grondstof

Wanneer voedsel toch afval wordt, kan het nog altijd slim worden ingezet. Dit kan door compost te maken van GFT of door het voedselafval gescheiden te laten ophalen om het zo te verwerken.
 
  • Aan de slag met alle betrokken partijen

Vandaag bestaan al tal van initiatieven rond duurzame voeding en stadslandbouw: hoeveverkoop, voedselteams, groentenabonnementen, boerenmarkten, Donderdag Veggiedag, fair trade campagnes, sociale restaurants en volkstuintjes. Met Gent en garde wil de Stad inzetten op het versterken en verbreden van deze initiatieven en het opstarten van nieuwe innovatieve pilootprojecten.
 
 

 

 

Stad Gent wil een duurzaam voedselsysteem