Hoe kan je in de stad plaats maken voor spelen in en met de natuur?

Stad Gent wil kinderen, zeker in een stedelijke context, in contact brengen met een natuurrijke en avontuurlijke leef- en spelomgeving.

De Jeugddienst en de Dienst Kunsten namen het initiatief om te onderzoeken hoe men dit alles in Gent waar kon maken. Het resultaat is de haalbaarheidsstudie ‘Avontuurlijk spelen en speels bouwen in Gent’, uitgevoerd door landschapbureau ‘Fris in het Landschap’ in samenwerking met Sigrun Lobst. Hierin worden de mogelijkheden voor avontuurlijk en natuurrijk spelen in Gent, zoals onder meer speels bouwen, onderzocht.

Maar het blijft niet bij studiewerk alleen. De Stad werkt op verschillende sporen: door speelterreinen avontuurlijker in te richten, door bouwactiviteiten te stimuleren en door een proefproject te organiseren rond groene en avontuurlijke schoolspeelplaatsen.

Waarom deze studie

Een aantal avontuurlijke parken (bv. prettige Wildernis in Sint-Amandsberg, Groene Vallei, enz.) zorgden ervoor dat de Stad hierin verder wou gaan. De studie rond avontuurlijk spelen en speels bouwen is hier het gevolg ervan. De studie past in een hernieuwd bewustzijn van het belang van (kennis van) de natuur en ook in de dagdagelijkse belevingswereld van kinderen en jongeren.

Onderzoek wijst uit dat er minder buiten gespeeld wordt dan 25 jaar geleden. Dit komt doordat er minder open ruimte is om buiten te spelen door de verdichting van de bebouwing. Kinderen nemen ook steeds vaker deel aan een georganiseerd vrijetijdsaanbod (muziekschool, jeugdbeweging, ...) – wat op zich heel goed is. Maar hierdoor blijft er wel minder tijd over voor het spontane buitenspelen, op verkenning gaan in de buurt,… Tot slot brachten nooit eerder zoveel kinderen zo’n groot deel van hun tijd binnenshuis door, vaak zittend achter een tv- of computerscherm.

Met onze studie naar de mogelijkheden van avontuurlijk spelen en speels bouwen in Gent willen we dus kijken hoe we ook, ook in een stedelijke context, plaats kunnen blijven maken voor spelen in en spelen met natuur.

Meer info

Indien u meer informatie wenst over deze publicatie kan u steeds contact opnemen met de Jeugddienst. Wie een gedrukt exemplaar van de handleiding wil ontvangen kan eveneens bij de Jeugddienst terecht.