Gent experimenteert op diverse locaties met vormen van tijdelijke invulling van braakliggende terreinen en leegstaande gebouwen

Bij stadsvernieuwing is de periode tussen het uitwerken van de plannen en de realisatie ervan meestal erg lang. Hiervoor zijn er evidente redenen. Maar voor de omwonenden betekent dit dat ze soms jarenlang op een stuk braakland of een leegstaand gebouw moeten kijken. In het beste geval met een fraaie aankondiging van het moois dat hun buurt in de toekomst te wachten staat.

Maar is dit wel noodzakelijk zo? Waarom niet kiezen voor een tijdelijke invulling van deze ruimte of gebouw als alternatief voor de tijdelijke afsluiting ervan?

Gent kiest, waar mogelijk, voor een vorm van tijdelijke invulling waarbij terreinen of gebouwen tijdelijk beschikbaar worden gesteld voor de buurt. Mensen kunnen er dan zelf initiatieven opzetten die het buurtleven ten goede komen.

Dit zijn de lopende tijdelijke invullingen in Gent. Klik door voor meer informatie.

Deze tijdelijke invullingen zijn intussen afgelopen. Klik door voor meer informatie. 

Op de kaart hierboven krijgt u een overzicht van de lopende tijdelijke invullingen. Overweegt u zelf met andere Gentenaars een tijdelijke invulling van een braakliggend terrein of een leegstaand gebouw? Misschien kunnen we uw initiatief (financieel) ondersteunen!

Vragen over tijdelijke invulling?Contacteer Emma Tytgadt (emma.tytgadt@stad.gent) van de Dienst BeleidsparticipatieZelf een idee voor een tijdelijke invulling?Ontdek of we het initiatief (financieel) kunnen ondersteunen.

Starten met tijdelijke invullingEen handleiding voor tijdelijke invullers

REFILL, het Europese URBACT project rond tijdelijke invulling, maakte deze impressie van de Gentse tijdelijke invullingen:

 

Lees meer over: tijdelijke invulling

Dok