De nieuwe structuur voor de organisatie legt de klemtoon op resultaatgericht, klantvriendelijk en zuinig werken.

Gemeenschappelijk organisatiemodel

Sinds 1 januari 2015 is er een nieuw organogram voor de Stad Gent en het OCMW Gent.  Daarmee zijn er in het organogram nu ook gemeenschappelijke departementen. Hiermee is de eerste stap gezet in een volledig vernieuwd organisatiemodel. Het is de bedoeling dat de overheidsbedrijven klaar zijn om verschillende uitdagingen aan te gaan, flexibel in te spelen op nieuwe maatschappelijke trends en daarbij ook zuinig en efficiënt te werken. Daarbij ligt de klemtoon op transparante en doel- en klantgerichte dienstverlening. Het nieuwe organisatiemodel bestaat uit drie pijlers: persoon, grond en ondersteuning.

Vanaf 2019 werken de Stad en het OCMW Gent nog nauwer samen op basis van het decreet lokaal bestuur. 

Bekijk hier het meest recente organogram (dd. 01/06/2019).

Let wel: dat betekent niet dat alle diensten vanaf dan ook al operationeel zijn. Er is een overgangsperiode voor wat betreft systemen, de concrete invulling van het organogram, ....