Gespecialiseerd in infrastructuurprojecten en stadsvernieuwing in de Gentse publieke ruimte.

Projectbureau Ruimte heeft als missie:

  • Projectbureau Ruimte is hét aanspreekpunt over projectwerking voor de ruimtelijke projecten van Stad Gent, OCMW Gent, Sogent en Digipolis.
  • Het professionaliseert, organiseert, ondersteunt en structureert die projectwerking.
  • Het voert zelf een deel van de projecten uit en faciliteert beslissingen en evaluaties om zo mee het beleid van de Stad Gent te realiseren.
  • Het zet zijn projectmatig opgedane expertise in als dienstverlening voor specifieke niet-projectmatige opdrachten.

Projectbureau Ruimte bestaat uit 3 teams:

  • Projectleiders die complexe ruimtelijke projecten aansturen.
  • Projectondersteuners die diverse expertise toevoegen: juridisch advies, financiële opvolging, communicatie, landmeten, digitale ondersteuning, …
  • Een cel is onderdeel van Projectpunt en verzorgt het PMO (project management office) van ruimtelijke projecten met behulp van een projectendatabank. Projectpunt fungeert als draaischijf voor de projectwerking van de Groep Gent op basis van 5 kennisvelden (kennis-, middelen-, proces-, kwaliteits- en databeheer).

Projectbureau Ruimte werkt (onder meer) aan deze projecten: